به گزارش عصر توریسم خانه تاریخی زند نوایی بر مبنای رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ دارای حکم خروج از ثبت از لیست آثار ملی و بر همین مبنا، مالک مجوز تخریب این اثر را گرفته است.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به دنبال انتشار گزارشی درباره تخریب خانه زند نوایی، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی توضیحی عرضه کرد در این توضیح به نقل از مرتضی ادیب زاده معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران آمده: خانه تاریخی زند نوایی بر مبنای رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ دارای حکم خروج از ثبت از لیست آثار ملی و بر همین مبنا، مالک مجوز تخریب این اثر را گرفته است.
ادیب زاده اظهار داشت: خانه تاریخی زند نوایی همچون بناهای پرارزش معماری معاصر تهران واقع در میدان فلسطین به شماره ۱۶۳۶۹ و در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ در لیست آثار ملی ثبت شده ولی متأسفانه بر مبنای رأی اصداری شعبه ۲ دیوان عدالت اداری دارای حکم قطعی خروج از ثبت بود و بخش های قابل توجهی از این اثر ارزشمند، امروز علیرغم رایزنی های این اداره کل برای انصراف مالک از اجرای رأی، دوم آذرماه تخریب شده است.
ادیب زاده همینطور اظهار داشت: با وجود اقدامات تخریبی امروز در مورد این بنا، طی مذاکرات انجام شده از جانب معاونت میراث فرهنگی کشور با شهرداری، فعلاً عملیات تخریب متوقف شده است.