مهلت ثبت نام مدیران تأسیسات گردشگری و راهنمایان تور برای درخواست تسهیلات به کسب و کارهای صدمه دیده حوزه گردشگری از بیماری کرونا برپایه بنگاه محوری در سامانه کارا تا آخر دیماه تمدید گردید.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، تمام تأسیسات گردشگری و راهنمایان تور که اطلاعات خویش را در سامانه های سادرا و جانا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت کرده اند، می توانند با رفتن به سامانه کارا Kara.mcls.gov.ir از قسمت مخصوص «تسهیلات گردشگری»، درخواست خویش را برای دریافت وام ثبت کنند.
با توجه به اینکه بیشترین تعداد تأسیسات گردشگری و راهنمایان تور در استان تهران فعالیت دارند از معاونت گردشگری تهران خواسته شده با عنایت به حجم بالای متقاضیان برای دریافت تسهیلات با جدیت سوالات و مشکلات فعالین گردشگری برای دریافت تسهیلات بانکی را رسیدگی کند و هرگونه گزارش عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات را برای پیگیری به معاونت گردشگری کشور اعلام کنند.

منبع: