عصر توریسم: یک مُهر از مجموعه مُهرهای باستانی مصری که به شکل سوسک تولید شده اند در یکی از شهرهای باستانی ترکیه کشف شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی صباح، این مُهر باستانی مصری که همچون خیلی از مُهرهای باستانی مصر به شکل سوسک تولید شده در جریان کاوش باستان شناسان در شهر باستانی «کومانا پونتیکا» واقع در استان «توقات» ترکیه کشف شده است.
کارشناسان قدمت این مُهر تاریخی را حدود سه هزار سال تخمین زده اند و معتقدند کشف این اثر می تواند اطلاعات جدیدی درباره مردم این منطقه در دوران «هلنیستی» عرضه نماید.
کارشناسان معتقدند کشف این مُهر می تواند نشانگر اهمیت بین المللی شهر «کومانا» در دوران «هلنیستی» باشد.
نوشته های هیروگلیفی بر روی این مُهر باستانی وجود دارد که متخصصان با بررسی این اثر دریافتند نام «توتمس سوم» ششمین فرعون دودمان هجدهم مصر باستان بر روی آن نوشته شده است.
مُهرهای مشابهی با نام «توتمس سوم» در محوطه های تاریخی آناتولی کشف شده است که نشان میدهد این مٌهرها تا قرن چهارم یا پنجم قبل از میلاد نیز مورد استفاده قرار می گرفته است.
باستان شناسان کاوش در این شهر باستانی را از سال ۲۰۰۴ آغاز نموده بودند. جستجوهای پیشین در شهر باستانی «کومانا پونتیکا» منجر به کشف بقایای چندصدساله و حتی در بعضی از موارد هزارساله شده است.

منبع: