عصر توریسم: لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان می گوید: اجداد اروپایی از زاگرس میانی به قاره سبز عزیمت کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان می گوید: اجداد اروپایی از زاگرس میانی به قاره سبز عزیمت کرده اند.
سید امین قاسمی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: لرستان بعنوان استانی قوی در حوزه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شناخته می شود و حتی می شود گفت در بحث گردشگری جزو پنج استان نخست کشور هستیم.
وی ضمن اشاره به قدمت لرستان، خاطرنشان کرد: بر مبنای تحقیقات و مطالعات، لرستان یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های بشر به حساب می آید و قدمتی بالغ بر 50 تا 60 هزار سال سکونت انسان های هوشمند در غارهای استان کشف شده است.
قاسمی اضافه کرد: محققان اروپایی به این نتیجه رسیده اند که اجداد آنان در زاگرس میانی به قاره سبز عزیمت کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ضمن اشاره به رشد ورود گردشگران به این استان، اضافه کرد: برپایه ارزیابی ها تا پیش از کرونا رشد 40 درصدی گردشگران را به استان داشته ایم.
وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در بحث جذب گردشگر، اضافه کرد: پیشبینی ما این است که در پساکرونا هم از لحاظ آماری رشد توریست را داشته باشیم.
قاسمی بیان نمود: با عنایت به ظرفیت ها، هدف ما این بوده که لرستان مقصد گردشگری شود و خوشبختانه این مهم حاصل شده است.

منبع: