صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و بهره برداری از اماکن تاریخی، مهلت شرکت در فراخوان عمومی واگذاری مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین ۸ مجموعه را تا چهارم بهمن تمدید کرد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، با تصویب کمیسیون مزایده های صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مهلت شرکت در مزایده ۸ بنای تاریخی شامل:
– حمام شاه اصفهان با کاربری بهداشتی-درمانی (حمام سنتی) –فرهنگی (موزه حمام) – پذیرایی
– خانه سعادت خواه تهران با کاربری فرهنگی پذیرایی
– کاروانسرای مهر سبزوار با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی (مجتمع گردشگری بین راهی)
– کاروانسرای شاه عباسی دامغان با کاربری فرهنگی اقامتی پذیرایی
– خانه میرشهیدی گرگان با کاربری فرهنگی-هنری-تجاری (خانه خلاق صنایع دستی و فرش دستباف)
– حمام اروج رامیان با کاربری بهداشتی-درمانی (حمام سنتی) -پذیرایی
– خانه بزرگمهری بروجرد با کاربری فرهنگی-هنری-تجاری (خانه خلاق صنایع دستی و فرش دستباف) -اقامتی
– مجموعه چرخاب اردکان یزد با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی
تا ساعت ۱۶ شنبه چهارم بهمن ۹۹ تمدید گردید.
تمامی واجدین صلاحیت و درخواست کنندگان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا رجوع کنند.

منبع: