عصر توریسم: وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره امحای لنج های سنتی به دبیر دولت نامه نوشت و اعتراض خودرا نسبت به برنامه جایگزینی لنج ها اعلام نمود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، پیرو گزارش خبرگزاری مهر درباره تصویب برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی به دبیر دولت نامه نوشت. در نامه مونسان آمده است که عطف به گزارش کمیسیون اقتصاد هیئت دولت درباب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری مواردی لازم به ذکر است.
۱- مهارت سنتی لنج سازی ایران و دریانوردی با آن در خلیج فارس در لیست میراث ناملموس یونسکو و لیست میراث در خطر و نیازمند پاسداری فوری به ثبت رسیده است و به سبب قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، دولت ایران دارای تعهدات بین المللی برای پاسداری از این دانش سنتی است.
۲- مهارت های سنتی لنج سازی هم اکنون در خطر فراموشی قرار داشته و تصمیم وزارت راه و شهرسازی در این زمینه سبب تسریع در نابودی دانش لنج سازی بومی می شود که این امر مغایر با تعهدات بین المللی ایران در این خصوص خواهد بود.
۳- نظر به تصویب پیشنهاد مزبور در کارگروه بند ۱۸ تصویب نامه بدون حضور نماینده این وزارت، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ کنید تا زمینه بازبینی و اصلاح پیشنهاد مذکور در جهت رعایت معیارهای پاسداری از میراث فرهنگی فنون لنج سازی ایرانی برقرار شود.
پیش از این وزارت میراث فرهنگی مراتب اعتراض خودرا در این خصوص طی نامه ای به تاریخ سوم اردیبهشت ۹۹ به دبیر کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت ارائه کرده است.
در این نامه نیز وزارت میراث فرهنگی اعلام نموده بود که این میراث در لیست جهانی ثبت شده و وزارت میراث فرهنگی نسبت به آن انتقاد دارد بدین سبب پیشنهاد کاربری گردشگری به این لنج ها را داد.

منبع: