به گزارش عصر توریسم سخنگوی شورای شهر تهران اظهار داشت: با حذف عوارض ساخت هتل، تهران مقصد گردشگری نخواهد شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، علی اعطا در جریان بررسی مصوبه ساماندهی و توسعه تاسیسات گردشگری در شهر تهران، در مخالفت با حذف عوارض ساخت هتل اظهار داشت: با حذف عوارض ساخت هتل، تهران مقصد گردشگری نمی گردد.
وی با بیان اینکه، اگر تهران مقصد گردشگری نیست به علت نداشتن هتل نیست، اظهار داشت: هر زمان تهران مقصد گردشگری شود ساز و کارهای بازار به سمت سرمایه گذاری و راه اندازی هتل پیش می رود. آیا اگر بخواهیم در شهری میزان سکونت را افزایش دهیم، این کار با خانه سازی به نتیجه می رسد؟
وی با اشاره به اینکه عوارض ساخت و ساز در تهران از همه کلانشهرها پایین تر است، اظهار داشت: با حذف عوارض ساخت هتل، جنبش هتل سازی در تهران راه نمی افتد.
به قول وی، اگر سرفصل هزینه های ساخت و ساز را مشاهده کنید، درصد عوارض ساخت و ساز جزء بسیار ناچیزی از مجموع هزینه هاست.

منبع: