عصر توریسم: رئیس کل موزه ملی ایران یک ماه بعد از بازگشت «آجرهای محوطه قلایچی بوکان» به کشور، از برگزاری نمایشگاهی با همین عنوان در آینده آگاهی داد و سفیر سوئیس نیز برای همکاری با ایران در زمینه استرداد دیگر آثار تاریخی به یغمارفته کشورمان اعلام آمادگی کرد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، ۴۹ آجر لعاب دار ۲۸۰۰ ساله و متعلق به محوطه عصرآهن سه در سایت «ماناها» در قلایچی بوکان، حدود یک ماه قبل از سوئیس به ایران بازگردانده شد. آجرها سال ۱۹۹۱ از ایران قاچاق و در بندری در سوئیس توقیف می شود، بعد از آن که تعلق این آثار به ایران تایید می شود، در سال ۲۰۱۶ دادگاهی در سوئیس رأی به استرداد آنها می دهد اما تحریم، بازگشت آجرهای لعابی به خانه را تا روزهای آخر سال ۲۰۲۰ به عقب می اندازد.
حدود یک ماه بعد از بازگشت این آجرها که در سکوت اتفاق افتاد، جبرییل نوکنده ـ رئیس کل موزه ملی ایران ـ دیداری با سفیر سوئیس در تهران داشت که با قدردانی از این کشور برای همکاری در بازگشت آجرهای محوطه قلایچی بوکان، تصریح کرد: آجرهای بوکان متعلق به ۹۰۰ تا ۷۰۰ قبل از میلاد و متعلق به فرهنگ مانا است و این مبادرت به مدلول بازگرداندن بخش مهمی از تاریخ کشور ایران به شمار می آید که به حمایت و صیانت قسمتی از میراث بشری منجر گردیده است.
او سپس از برگزاری نمایشگاهی با عنوان «آجرهای استردادی محوطه قلایچی بوکان» در موزه ملی ایران در آینده آگاهی داد.
نوکنده با اشاره به کارهای موزه ملی در سطوح داخلی و بین المللی، اظهار نمود: باتوجه به شرایط کرونائی، موزه ها از بستر مجازی با یکدیگر مرتبط هستند و در همین راستا بسیار مشتاقیم تا همکاریهای خودرا با موزه های سوئیس گسترش دهیم، همانند گذشته که نمایشگاه «هفت هزار سال هنر ایران» در سوئیس انجام شد.
رئیس موزه ملی همین طور سفیر سوئیس در ایران را به شرکت در جشنواره مجازی اقوام ایرانی استان گلستان دعوت کرد تا فرهنگ محلی مناطق مختلف سوئیس در این رویداد فرهنگی معرفی شود.
مارکوس لایتنر ـ سفیر سوئیس در ایران ـ نیز بازگشایی موزه ها را بعد از یک دوره تعطیلی ناشی از همه گیری کرونا تبریک گفت و بازگشت مجموعه آجرهای قلایچی بوکان را مایه مباهات و خرسندی کشورش دانست و اظهار نمود: این رخداد برای من و کشورم بسیار مهم و رضایت بخش است؛ چونکه بر این باوریم نگهداری آثار تاریخی ـ فرهنگی قاچاق و سرقتی در کشور سوئیس جایگاهی ندارد.
او با اشاره به تصمیم موزه ملی برای برگزاری نمایشگاه «آجرهای استردادی محوطه قلایچی بوکان»، اظهار داشت: فرصت مناسبی است تا مردم از نزدیک این دستاورد بزرگ فرهنگی را بازدید کرده و سفارت سوئیس در تهران از برگزاری این رویداد مهم حمایت خواهدنمود.
لایتنر از پیشنهاد گسترش روابط و همکاریهای موزه ای ایران و سوئیس استقبال کرد و اضافه کرد: برای نقش موزه ها در تامین صلح جهانی ارزش بسیاری قائلیم و سفارت سوئیس در فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه روابط و همکاری موزه های دو کشور تلاش ویژه ای خواهد داشت.
سفیر سوئیس با اشاره به اینکه داوطلب ادامه فعالیت برای بازگشت آثار به یغمارفته تاریخی و فرهنگی ایران است، اظهار داشت: برای شناسایی و بازگشت موارد مشابه محموله قلایچی بوکان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
حمید وکیل باشی ـ مدیر موزه آبگینه و سفالینه های ایران ـ نیز در این دیدار، آمادگی خودرا برای همکاریهای مشترک موزه ای با همتایانش در سوئیس اعلام نمود. سفیر سوئیس نیز این موزه را یکی از زیباترین بناهای ایرانی دانست.

منبع:

دسته‌ها: توریسم