به گزارش عصر توریسم شهردار بندر خمیر اظهار داشت: در کنوانسیون رامسر که مقرر است اواخر بهمن تا اوایل اسفند برگزار شود، شهر تالابی خمیر عنوان جهانی را می گیرد.

جواد محمودی شهردار شهر خمیر که عنوان شهر ملی تالابی ایران را دارد، به خبرنگار مهر اظهار داشت: کنوانسیون جهانی رامسر اوایل تنها تالاب ها را ثبت می کرد اما بعدها به این مساله رسید که باید شهرها را ثبت کند چون مردم شهرها، حافظان تالاب ها هستند. هزاران سال مردم کنار این تالاب ها زندگی کرده و آنرا حفظ نموده اند اگر هم که تالابی از بین رفته مردم از بین برده اند. ما کاندید شدیم و روی این مساله کار کردیم.
وی با اعلان اینکه این تالاب حدود ۲۰ درصد پوشش جنگلی را دارد اظهار داشت: روی این مساله برای برندسازی شهر کار کردیم. در حقیقت تنها شهری بودیم که به سمت گرفتن این عنوان رفته بود. در کشور هم حمایت خوبی از آن شد.
محمودی بیان کرد: شهر خمیر سال ۹۷ نخستین شهر تالابی ملی شد و الان هم کاندید جهانی شهر تالابی در کنوانسیون جهانی رامسر هستیم. پرونده آنرا ۵ ماه پیش به ژنو فرستادیم و اوایل اسفند ماه مشخص می شود که جهانی می شود یا نه.

منبع:

دسته‌ها: توریسم