عصر توریسم: همه تقصیرها به گردن کرونا افتاد؛ کرونا موجب شد نیروهای حفاظتی مجموعه جهانی تخت جمشید کم شوند پارکورکار از روی ستون های تاریخی بپرد. در نهایت هم او پوزش خواست نه مدیریت تخت جمشید!

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ روز گذشته خبرگزاری مهر گزارش و تصاویر از یک نوجوان ۱۶ ساله پارکورکار منتشر نمود که در مجموعه تخت جمشید از ستون های ۲۵۰۰ ساله می پرید. ویدئویی که از او انتشار یافته است نشان میدهد که بی محابا مدت زمان زیادی را ماسک به صورت در حال پریدن از ستون ها و پله های کاخ هخامنشی است و عده ای نیز به تماشای او ایستاده اند.
پس از انتشار گسترده این موضوع، حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از پیگیری دقیق موضوع اجرای حرکات نمایشی پارکور توسط یک جوان در این پایگاه و ابعاد آن آگاهی داد.
فدایی از این اتفاق ابراز تأسف کرده و گفته که متأسفانه چند سالی است که افرادی از روی عدم آگاهی و علاقه غیر قابل توجیه یا به عمد، مبادرت به اجرای حرکات نمایشی ورزش های رزمی مانند پارکور می کنند و در گذشته این مساله در مجموعه های نظیر قلعه سریزد، مجموعه جهانی شوش و دیگر بناهای تاریخی اتفاق افتاده است و با نهایت تأسف در تخت جمشید هم شاهد این مساله بودیم.
از گفته فدایی این طور برمی آید که وی خواسته این مساله تنها به تخت جمشید محدود نشود بلکه مثالی بیاورد از آنچه که در سال های گذشته در مجموعه های تاریخی دیگری اتفاق افتاده است.
فدایی همین طور به خبرنگار مهر توضیح داد که معین نیست با چه انگیزه ای از طرف برخی حالا در فضای مجازی قرار گرفته است.
گویا مدیر پایگاه تخت جمشید به دنبال انگیزه انتشار این فیلم در فضای مجازی می گردد تا رفع نقصها آن.
او این اتفاق را مربوط به شهریور ماه دانسته و گفته که ما به سهم خود از بروز آن متاسف هستیم و در آن بخشی که تقصیر متوجه این مجموعه و همکاران مسئول ما در این اتفاق است، عذرخواهی و ضمن پیگیری این مساله تلاش می نماییم با برطرف نمودن نقایص، راهکارهای بیشتری را بمنظور حفاظت از این مجموعه جهانی لحاظ نماییم.
مدیر پایگاه تخت جمشید گفته است: این رویداد ناگوار در روزهایی اتفاق افتاده که متأسفانه پاندمی کرونا وجود داشته و ار خلوتی سایت تخت جمشید سوء استفاده شده است البته شاید این اتفاق در میان تعویض شیفت یگان حفاظت روی داده باشد؛ شاید هم مشکل از دوربین ناحیه فوق بوده است.
اگر با پتک به سراغ تخت جمشید می آمدند چه؟
این گفته ها نشان میدهد که هنوز این محوطه تاریخی برای حفاظت گرفتار مشکل است. ممکن بود این فرد پارکورکار، در جریان فعالیت خود، اقدام دیگری انجام می داد و یا اصلاً کسی با پتک وارد تخت جمشید می شد؛ در آن صورت آیا باز هم مدیر پایگاه ثبت جهانی شده تخت جمشید می گفت شاید یگان حفاظت تعویض شده؟ در روز خلوت کرونائی اتفاق افتاده؟ آیا این صحبت ها توجیهی برای عملکرد نادرست حفاظتی در این مجموعه نیست؟
نوجوان ۱۶ ساله را به همراه مربی اش بعد از شناسایی که زمان زیادی هم نمی برد، به تخت جمشید کشانده و از او خواستند تا مقابل دوربین عذرخواهی کند او هم اظهار داشت که آگاهی کافی از قوانین میراث فرهنگی نداشته ام. به سهم خود متاسف و ناراحت هستیم و از عموم مردم عذرخواهی می کنیم؛ از رسانه ها هم خواهشمندیم که نسبت به منتشر کردن این موضوع، اقدامی مناسب با فرهنگ سازی و افزایش آگاهی داشته باشند.
چرا در جریان فعالیت پارکورکار در تخت جمشید، تنها نوجوان ۱۶ ساله باید عذرخواهی می کرد؟ چرا مدیریت تخت جمشید و وزارت میراث فرهنگی واکنشی به این مساله نشان نداد؟ شاید به این علت که می بایست این تقصیر را به گردن کسی دیگر انداخت و همه نگاه ها را متوجه مدیریت نادرست این مجموعه نکرد که نتوانسته از این میراث جهانی به درست محافظت کند!
بخش مهم این ماجرا آنجا بود که بعد از انتشار این گزارش و فیلم های مربوط به آن، مدیریت تخت جمشید تازه به فکر افتاد تا دوربین ها را چک کرده و زمان آنرا حدس بزند. در غیر آن صورت هیچ گاه چنین اتفاقی عیان نمی شد!

منبع: