رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: آثار تاریخی که در موزه های بنیاد قرار دارد، سرمایه ملی بودند که به ناروا دست سلطنت طلبان افتاده بود و از خانه های درباریان و منصوبان دربار جمع آوری شدند.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، مراسم آئین افتتاح ساختمان موزه دفینه و کاخ مرمر با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ساختمان دفینه برگزار گردید. در این برنامه پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اظهار داشت: ما برای نامگذاری ساختمان دفینه ساعتهای زیادی مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نام سردار سلیمانی را بر سر بنای ساختمان دفینه بگذاریم، در این ساختمان اقدامات اساسی زیادی شده است، تخصص من سازه است باید بگویم این ساختمان از نظر سازه ای استقامت بخشی شده، نمای آن حفظ و کار بی بدیلی انجام گرفته است. اما اصل هنر اشیا و آثاری است که در اینجا به نمایش درآمده و هر کدام در دنیا و ایران مهم هستند. در این ساختمان ۵ هزار اثر به معرض نمایش گذاشته شد ولی چندین برابر آن در خزانه وجود دارد هر چند وقت یک مرتبه آثار این موزه تغییر می کند تا برای بازدیدکنندگان تکراری نباشد و آثار خزانه بنیاد را بتوانیم به مردم نشان دهیم.
وی اظهار داشت: سوال اینجاست که این آثار کجا بودند. باید گفت موزه ای در کشور مصادره نشده و آثار اینجا از کاخ ها نیامده بلکه همه اشیا از خانواده سلطنتی شاه و منصوبان دربار جمع آوری شده است، چه پول هایی که صرف این اشیا نشد، این اشیا از خانه ها سر درآورده بودند.

وی اظهار داشت: تلاش ما این است که رضایت مردم را جلب نماییم، همه آثار تاریخی سرمایه ملی هستند که به ناروا دست سلطنت طلبان افتاده بود. تراز موزه های بنیاد هم بین المللی است و ما این آثار را در چنین موزه هایی نگهداری می نماییم. آن پادشاهان و افراد رفته اند و نامی از آنها نیست ولی آثار و هنر مردم به جا مانده است. این هنرها برای اشراف زادگان نیست بلکه هنر مردم این دیدار است که ما به رخ دنیا می کشانیم.
فتاح اظهار داشت: جامعه، بنیاد مستضعفان را بعنوان موزه دار نمی شناخت اما هم اکنون دو موزه فاخر داریم.

دسته‌ها: توریسم