به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی کشور تدوین جداگانه سند پدافند غیرعامل برای بناهای تاریخی بناها، محوطه ها و سایت های تاریخی را ضروری دانست و اظهار داشت: برای حفاظت از داشته های تاریخی و هویت ایرانی اسلامی باید در مقابل توسعه های سوداگرانه ایستادگی نماییم.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا به نقل از میراث آریا، مراسم رونمایی مجلد الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کاخ گلستان بعنوان اولین گام از تهیه الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در موزه های کشور با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، ابوطالب شفقت معاون آموزشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، محمد علی نکویی رئیس مجتمع دانشگاهی و پدافند غیرعامل و مهدی نوری رئیس پژوهشکده حفاظت و زیرساخت های حیاتی مجمع دانشگاهی صنعتی مالک اشتر و آفرین امامی مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان روز دوشنبه در این مجموعه فرهنگی تاریخی برگزار شد.

تأکید بر تهیه سند پدافند غیرعامل جداگانه برای بناهای تاریخی

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در این مراسم با تکیه بر اجرایی شدن الزامات سند پدافند غیرعامل کاخ گلستان خواهان تهیه سند پدافند غیرعامل جداگانه برای بناها، محوطه ها و سایت های تاریخی و…. همچون میدان نقش جهان، سایت دیرینه شناسی شوش، بازار تاریخی تبریز و…. بعنوان الگو شد.

معاون میراث فرهنگی کشور به ریشه های تاریخی ۱۲ هزار ساله ایران و ابزار سنگی با قدمت یک میلیون سال در موزه ملی ایران اشاره نمود و اظهار داشت: «به دلیل این داشته های تاریخی و حفظ هویت ایرانی اسلامی مجبور هستیم در مقابل توسعه های سوداگرانه ایستادگی نماییم.»

او با تکیه بر حساسیت به وجود آمده در جامعه و اقبال بخش خصوصی در حفاظت و صیانت از بناهای تاریخی و جایگاه اقتصاد پایدار در حوزه فرهنگی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار آثار شناخته شده و بیشتر از ۳۳ هزار اثر ثبت شده در لیست ملی و ۲۴ اثر ثبت جهانی مبحث بحران و مدیریت بحران را از موضوعات مهم میراث فرهنگی اعلام نمود و اظهار داشت: «امیدوارم با تهیه این گونه سندهای پدافند غیرعامل همچون کشورهای موفق در جلوگیری از تهدیدات باشیم.

آفرین امامی مدیر مجموعه کاخ گلستان در ابتدای این مراسم تهیه طرح الزامات پدافند غیرعامل کاخ گلستان راهکار دقیقی در جهت حفاظت از این مجموعه جهانی با پیشبینی مخاطرات محتمل دانست و اظهار داشت: با تخصیص اعتبارات لازم امیدواریم بتوانیم اقدامات لازم در زمینه راهکارهای اجرایی را انجام دهیم.

محمد علی نکویی رئیس مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر هم در این جلسه با عرضه نگاه بین المللی به این حیطه به تشریح آخرین مدل عرضه شده در سال ۲۰۱۱ با عنوان امشات پرداخت و اظهار داشت: در این سال موضوع هایی همچون مواریت فرهنگی و شناسنامه در دارایی هایی قرار گرفت که بعنوان زیرساخت های حیاتی باید حفاظت شوند.

او اظهار داشت: در این راستا و با همراهی سازمان پدافند غیرعامل و همراهی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اولین گام یکی از دارایی های با ارزش هویتی تاریخی و فرهنگی همچون مجموعه کاخ گلستان در دستور کار قرار گرفت.»

مهدی نوری رئیس پژوهشکده حفاظت و زیرساخت های حیاتی مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح هم در تشریح اقدامات انجام شده اظهار داشت: این طرح در سه مرحله کلیات طرح با شناخت مجموعه، ارزیابی ریسک کار و در نهایت تدوین الزامات و دستورالعمل های مور د نیاز تهیه شده است.

او پدافند غیرعامل در موزه ها و مجموعه های تاریخی و فرهنگی را به علت منحصربه فرد بودن و نداشتن ما به ازا قابل مقایسه با دیگر رویکردهای پدافندی مراکز مختلف کشور ندانست.

میراث فرهنگی، میراث بشریت است

محسن محبی معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل در این مراسم با بیان اینکه اولین بار در کشور است که شاهد تهیه سند برای دستگاههای فرهنگی هستیم، میراث فرهنگی را میراث بشریت برای همه کشورها عنوان نمود و اظهار داشت: این دارایی های بی بدیل باید ارج گذاری و حفاظت شوند.

او در ادامه به تشریح ایجاد بازدارندگی به مفهوم ایجاد مصونیت در کالبد کشور و سرمایه های انسانی بعنوان یکی از مأموریت های اصلی پدافند غیرعامل پرداخت و اظهار داشت: هدف عمده پدافند غیرعامل حفظ دارایی های فیزیکی، مراکز حیاتی و حساس، نیروی انسانی از دید دشمن و خسارات زیاد و در صورت تهاجم محتمل شدن حداقل خسارت است.

محبی با تعریف جنگ شناختی یعنی جنگ بر روی ادراک، معرفت و شناخت افراد اضافه کرد: در پدافند غیرعامل ضمن بررسی میراث فیزیکی و کالبدی باید فضای فکری، باوری، اعتقادی و معرفتی هم در مقابل هجمه های دشمن حفظ شود.

ابوطالب شفقت معاون آموزشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر هم با بیان پیشینه تمدنی تاریخی اسلامی کشور و نمادهای معماری این تمدن به بیان آثار غیرفیزیکی و انقلاب اسلامی بعنوان این نماد پرداخت و اضافه کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که بستر ایران پذیرش آنرا داشته که این تحول را در دنیا ایجاد نماید و نشان دهد که دنیا نمی تواند به دو قطب شرق و غرب تقسیم شود.»

او توجه به تهدید نرم یا تهدید شناختی بعنوان مساله ای جدی که می تواند باعث تغییر باورها شود و همینطور تحولات تکنولوژیک و عوارضی که امکان دارد در تخریب آثار ایجاد نماید را همچون تهدیداتی دانست که باید در پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد.

منبع: