به گزارش عصر توریسم وزیر آموزش وپرورش اظهار داشت: توسعه آموزش های مهارتی دانش آموزان در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی، مبحث مشترک دو وزارت خانه آموزش وپرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، محسن حاجی میرزایی در نوزدهمین نشست از سلسله نشست های گفت و گوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش وپرورش و دستگاههای مختلف کشور و با مبحث گفت و گو بر محور تحول با حضور علی اکبر مونسان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعضای شورای معاونان، مدیران کل آموزش وپرورش استان ها و مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری سراسر کشور و روسای ۷۶۰ منطقه آموزش وپرورش کشور به صورت ویدئوکنفرانس و از راه شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) برگزار شد، اظهار نمود: هدف از این نشست دستیابی به هم افزایی و همکاری مشترک بین دستگاه ها است تا بتوانیم سریع تر به هدف نهایی سازمان برسیم.
وزیر آموزش وپرورش ضمن اشاره به این که فرهنگ جامعه و میراث فرهنگی هر کشور، محصول یادگیری است، اظهار داشت: انسان ها ابتدا یادگیرنده هستند و سپس برپایه میزان و کیفیت یادگیری، به انسان هایی خلاق و یادآور تبدیل می شوند. تمام مجموعه ها با یادگیری ارتقا می یابند و مأموریت وزارت آموزش وپرورش، تسهیل، تسریع و راهبری یادگیری است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید ضمن اشاره به این که برای دستیابی به تمام اهداف باید از یادگیری شروع نماییم، اظهار نمود: آنچه آموزش وپرورش را به نهاد آینده ساز و هویت ساز جامعه تبدیل می کند، آموزش یادگیری است اما ابتدا انسان ها باید یاد بگیرند که چگونه بیاموزند.
وی اظهار داشت: افراد در ارتباط با محیط و اجتماع می آموزند و چگونگی ارتباطات هر شخص با دیگران و محیط، عرصه های ناب یادگیری را برای آن شخص فراهم می آورد.
حاجی میرزایی افزود: یکی از مهم ترین چالش های یادگیری در دنیا و جامعه ما این است که چطور نهادهای مختلف می توانند با ترکیب و تلفیق هوشمندانه، هم افزایی ایجاد کنند و در جهت پشتیبانی از مأموریت ها، هم راستا شوند و نقش آفرینی کنند.
وزیر آموزش وپرورش ضمن اشاره به این که مبحث مشترک دو وزارت خانه در نشست امروز، توسعه آموزش های مهارتی دانش آموزان در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی است، بیان نمود: وزارت آموزش وپرورش با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در عرصه های مختلف مانند حوزه خدمات مسافرتی، آشنایی با مفاخر فرهنگی، آشنایی با میراث فرهنگی، تجهیز و غنی سازی مکان های فرهنگی، تجهیز و تقویت گردشگری بعنوان عنصر مهم یادگیری، پشتیبانی از توسعه صنایع دستی، تأمین فرصت های مناسب برای آشنایی دانشجو معلمان با مفاهیم فرهنگی و نیاز فرهنگی، برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های مشترک آموزشی برای تجهیز معلمان به ظرفیت هایی که آنرا آموزش دهند و مشارکت در ایجاد هنرستان هایی که با آموزش مهارت های لازم و توسعه آگاهی دانش آموزان در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی و تأمین نیروی کار ماهر با وزارت میراث فرهنگی، گردگشگری و صنایع دستی همکاری کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، حاجی میرزایی اظهار داشت: فارغ التحصیلی دانش آموزان الزاماً نباید به دانشگاه متصل شود بلکه برای خیلی از مشاغل احتیاج به مهارت در سطوح عمومی داریم و باید بتوانیم در دوره تحصیلات عمومی، دانش آموزان را برای این مشاغل آماده کرده و مهارت های لازم را به آنها آموزش دهیم.

منبع: