مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ارزیابی لزوم بازبینی در رویکرد سیاستگذاری گردشگری سلامت در ایران پرداخت.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «لزوم بازبینی در رویکرد سیاستگذاری گردشگری سلامت در ایران» آورده است:
طبق گزارش مؤسسه جهانی تندرستی در سال ۲۰۱۸ درآمد بازار جهانی گردشگری تندرستی در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۳۹ میلیارد دلار ارزش گذاری شده است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ به ۱، ۰۶۲ میلیارد دلار برسد. در صورتیکه بر اساس گزارش های آماری جهانی سهم بازار جهانی گردشگری پزشکی از بازار گردشگری سلامت در سال ۲۰۱۷ معادل ۵۳ میلیارد دلار ارزش بوده است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد. بدین سبب حجم گردش مالی گردشگری تندرستی بیش از ۱۲ برابر گردشگری پزشکی بوده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید نکته قابل تأمل اینکه تا حالا تمرکز اصلی سیاستگذاری گردشگری سلامت در کشور بر گردشگری پزشکی بوده است و گردشگری تندرستی که سهمی بمراتب بالاتر از گردشگری سلامت دارد چندان مورد توجه قرار نگرفته است، حال آنکه ظرفیت های کشور در این عرصه (مانند چشمه های آب گرم، دریاچه های شور، طبیعت متنوع کوهستانی، جنگلی، ساحلی، کویری و…) بمراتب بالاتر از گردشگری پزشکی است.

بر طبق این گزارش نکته قابل توجه در حکمرانی گردشگری سلامت این است که تا حالا راهبردها و سیاست های تعیین شده در این عرصه بدون لحاظ رویکردهای کلان، نظام مند و سیستمی بوده است. بطوریکه تعداد گردشگران پزشکی در ۱۰ سال اخیر بیش از ۳۰ برابر افزایش داشته اند، اما این رشد در گردشگری تندرستی رخ نداده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که ایران در طول سالهای اخیر درگیر تحریم های ظالمانه بوده و به سبب وارداتی بودن ۷۰ درصدی تجهیزات پزشکی (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷) تکانه های شدیدی به نظام درمانی وارد شده و از این جهت، دولت مجبور به تزریق حمایت ها و یارانه های گوناگونی برای واردات لازم در این عرصه شده است و از طرف دیگر، به سبب عدم مدیریت صحیح منابع و تجهیزات، سرانه تخت، بیمارستان، تجهیزات پزشکی، کادر درمان و… متناسب با نیازهای داخلی نبوده و کشور در این خصوص نیازمند تقویت بوده است.

همین طور گردشگری تندرستی ریشه در ظرفیت های داخلی کشور دارد و وابستگی آن به واردات بسیار اندک است، برای اینکه کشور ایران باتوجه به پتانسیل بالا و تنوع اقلیمی و جذابیت های طبیعی و آب و هوایی مزیت رقابتی فراوانی برای جذب گردشگران تندرستی خصوصاً از جمعیت ۶۰۰ میلیونیِ کشورهای همسایه دارد. از این جهت، گردشگری تندرستی درگیر تنش هایی نیست که در حوزه گردشگری پزشکی وجود دارد، و با مزیت های رقابتی خود می تواند در مقیاسی فراتر از گردشگری پزشکی، سبب ورود ارز به کشور شود. بدین سبب در عین توجه به توسعه گردشگری پزشکی باید به میزان بیشتری به گردشگری تندرستی توجه داشت و زنجیره های ارزش آنرا در داخل ایجاد کرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید البته در حوزه گردشگری تندرستی به این نکته نیز باید توجه جدی داشت که به سبب اقتضائات فرهنگی و بومی ایران اسلامی باید الگوهای بومی و خلاقانه ای در این عرصه طراحی و به اجرا گذاشته شود و از اقتباس های غیرعالمانه از الگوهای دیگر کشورها و بدون رعایت جنبه های فرهنگی بومی پرهیز شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده است که رویکردها و سیاست های کشور در زمینه گردشگری سلامت مورد بازبینی جدی قرار گرفته و گردشگری پزشکی و تندرستی مبتنی بر نیازمندی های درونی و مزیت های رقابتی داخلی بازطراحی شوند تا گردشگری تندرستی مبتنی بر الگوهای بومی رونق بیشتری گیرد. در این راستا باید سامانه گردشگران سلامت به ویژه در حوزه گردشگری پزشکی راه اندازی شود، تا شرط لازم برخورداری از یک گردشگری معیار در حوزه سلامت که عبارت از رصد و شفاف سازی در نحوه خدمات رسانی به گردشگران از ورود تا خروج است، تامین شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.