به گزارش عصر توریسم خراسان رضوی خرید عاملی دیگر در گردشگری می باشد و در مدت طولانی به تجربه سفر گردشگران از مقصد کمک می نماید. در چند سال گذشته، خرید به یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد گردشگران و حتی محرک اصلی تصمیم های سفر شده و به تدریج در مفهوم گردشگری خرید که سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، وارد شده است.
به نقل از نیوز، در سالهای اخیر، گردشگری خرید بعنوان مفهوم جدیدی مطرح است. بااین حال، سهم این نوع گردشگری در اقتصاد اجتماعی (بررسی چگونگی شکل گیری فعالیتهای اقتصادی، تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی) پتانسیل های قوی آن برای رشد در آینده را نشان داده است.
بر مبنای اظهارات سازمان جهانی تجارت (WTO) گردشگری خرید، شکل مدرن گردشگری تعریف می شود و خرید در مقصد، عامل تعیین کننده تصمیم گردشگران برای سفر است. مهم ترین سهم گردشگری خرید در نظر محققان در ذیل ذکر شده است.
افزایش جذابیت و رقابت مقصد
ظهور گردشگری خرید، فرصت های جدیدی برای توسعه و تنوع تجربیات مسافران در مقصد فراهم می آورد. تجارب خرید محصولات محلی و کالاهای لوکس علاوه بر تجربیات در ارتباط با چشم انداز یا فرهنگ خاص مقصد، می تواند به جاذبه ای برای جذب توریست در انتخاب مقصد تبدیل گردد. بعضی از مقاصد جهان مانند اسپانیا، کره و دبی تجربه های خرید بوجود آورده اند تا در جایگاه تجاری گردشگری خود رشد کنند. در دومین کنفرانس گردشگری خرید که سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال ۲۰۱۶ برگزار کرد، گردشگری خرید «یکی از ابزارهای پرکاربرد در ارتقاء مقصد» در نظر گرفته شد.
رشد درآمد گردشگری مقصد
هزینه گردشگران یکی از مهم ترین عواملی است که درآمد گردشگری مقصد را تأمین می کند. هزینه مسافران اهمیت زیادی برای گردشگری خرید دارد، چونکه در هنگام سفرکردن عامل اصلی است، بنابراین، ایجاد تنوع در تجارب خرید برای ترغیب مسافران به صرف هزینه، مزایای زیادی برای رشد درآمد مقصد به همراه دارد.

حمایت از رشد اقتصادی اجتماعی محلی
گردشگری خرید ارتباط نزدیک با خیلی از بخش های اقتصادی دیگر در مقصد، بخصوص خرده فروشی دارد. توسعه گردشگری خرید در مقصد به صورت مستقیم سبب رشد خرده فروشی محلی، ازجمله خرده فروشی سفر می شود. سالانه در خیلی از کشورها، جشنواره های خرید تعداد زیادی از خرده فروشان داخلی و خارجی و همینطور گردشگران را برای فروش و خرید جذب می کند.
علاوه بر این، افزایش تقاضا برای خرید مسافران شرایط مطلوبی برای توسعه تولید محلی، تجارت و خیلی از صنایع خدماتی مرتبط بوجود می آورد. مشاغل تولیدی منبع اضافی از مشتریانی دارند که مایل به خرید محصولات باکیفیت و در رابطه با مقصد هستند. توسعه تولید همینطور سبب می شود فعالیتهای تجاری و صادراتی واردات پر جنب وجوش باشد و این حقیقت که مسافران زمان زیادی را صرف خرید می کنند هم شرایط مطلوبی برای توسعه خدمات اقامتی و غذاخوری مقصد است. همچنین، توسعه گردشگری خرید از جنبه اجتماعی سبب ایجاد اشتغال می شود و برای جوامع محلی افزایش درآمد بوجود می آورد.
پتانسیل گردشگری خرید چیست؟
در سرتاسر جهان خیلی از مقاصد با تاثیرات مثبت گردشگری خرید بر اقتصاد محلی، آغاز به استفاده از این نوع گردشگری در راهبرد توسعه گردشگری پایدار خود کرده اند. میگل میرونز، رئیس هیات رئیسه سازمان جهانی گردشگری در جلد هشتم گزارش جهانی گردشگری خرید که توسط UNWTO انتشار یافته است، اظهار داشت: «در کوتاه مدت و میان مدت، گردشگری خرید با عنایت به نفوذ آن در اقتصاد محلی و کمک به ادغام مقاصد و ایجاد مشاغل بعنوان یک بخش اصلی در صنعت توریسم ادغام خواهد شد. »

منبع: