به گزارش عصر توریسم رئیس موسسه فرهنگی اکو، همدلی، همزیستی و همبستگی ملت ها را پیام اصلی «نوروز» دانست و اظهار داشت: اگر متحد، منسجم و همدل باشیم هر بحرانی، حتی کرونا را شکست می دهیم.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، موسسه فرهنگی اکو یک نهاد بین المللی است که با هدف تحکیم قرابت های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ادبی میان کشورهای عضو با دیگر کشورها تأسیس شده است.

در حال حاضر پیمان اکو با عضویت ۱۰ کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان، یکی از قدیمی ترین پیمان های منطقه ای است که در ۳ حوزه اقتصادی، فرهنگی و علمی فعالیت می کند.

کشورهای حوزه اکو به علت اشتراکات فراوان از اقلیم و جغرافیا تا فرهنگ وآیین و رسوم، شروع سال جدید خورشیدی و بهار طبیعت را طبق آیین های کهن و مشترک نوروزی جشن می گیرند و بنابراین با عنوان کشورهای حوزه نوروز هم شناخته می شوند؛ این قلمرو به علت بسط و گسترش آیین های نوروزی در بین ملل مختلف از فارسی زبانان و غیرفارسی زبانان از حوزه منطقه ای اکو هم فراتر می رود.

آئین باستانی و کهن نوروز بعنوان اولین اثر ناملموس ایرانی با عضویت هفت کشور و با عنوان یک پرونده مشترک، با درخواست و مدیریت ایران و همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان بعنوان سومین میراث ناملموس جهان در سال۱۳۸۸ (۲۰۱۰) در لیست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسیده است.

البته با عنایت به این که قدمتی سه هزار ساله در پهنه وسیع و همگون جغرافیای فرهنگی فراتر از فلات ایران، از چین تا آن سوی فرات و با جمعیتی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر را در برمی گیرد و به علت اهمیت و ارزش فرهنگی و باستانی مشترک، پنج کشور افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم بعد از ثبت جهانی، درخواست عضویت در این پرونده مشترک جهانی را مطرح نمودند، پرونده جدیدی تشکیل شد و بار دیگر نوروز، پنج سال پس از ثبت جهانی در سال۱۳۹۳ (۲۰۱۵) با مدارک و مستندات کامل تر بعنوان میراث ناملموس مشترک ۱۲ کشور، در لیست جهانی یونسکو به ثبت رسید.

نوروز بهترین بهانه برای اتحاد و همبستگی است

سرور بختی همزمان با شروع سال جدید(سال ۱۴۰۰خورشیدی) در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز باستانی به هنرمندان، اندیشمندان، استادان، فرهیختگان و همه مردم ایران و فارسی زبانان عنوان کرد: برای همه مردم ایران در سال جدید، سلامت و خوشبختی و برای سرزمین ایران خرمی و آبادانی را آرزو می کنم.

رییس موسسه فرهنگی اکو ضمن اشاره به قدمت و گستره فرهنگی نوروز اظهار داشت: اشتراکات فرهنگی بسیاری میان ملت های منطقه اکو و حوزه نوروز وجود دارد. اهداف اساسی موسسه فرهنگی اکو هم معرفی و تمرکز بر همین مشترکات فرهنگی است.

وی اظهار داشت: فرهنگ تعاریف، ارزش ها و شاخصهای مشترک دارد که باید اول بشناسیم و به همه جهان معرفی نماییم و همه در کنار هم از آنها پاسداری نماییم. مردم منطقه نوروز از ایران تا افغانستان و تاجیکستان و ملت های کشور عضو اکو، همه مردم فارسی زبان و غیرفارسی زبان باید ببینند که آیین های باستانی نوروزی زنده است و در سرتاسر منطقه طبق همان آیین های کهن جشن گرفته و پاسداری می شود.

بختی ضمن اشاره به لزوم تعمیق و تقویت روابط فرهنگی ملت های منطقه اکو خاطرنشان کرد: نوروز بهترین بهانه و دلیل برای اتحاد، همبستگی و در کنار یکدیگر بودن است؛ ملت ها و دولت های کشورهای حوزه نوروز نباید از یکدیگر و از مشترکات فرهنگی هم بی اطلاع باشند، باید همواره در کنار با هم باشند و باقی بمانند.

اگر متحد و همدل باشیم هر بحرانی را حتی کرونا را شکست می دهیم

رییس موسسه فرهنگی اکو آگاهی بخشی و آشناسازی مردم منطقه از فرهنگ مشترک را مهم ترین وظیفه و رسالت این موسسه فرهنگی دانست و اظهار داشت: آیین های نوروزی و سایر آیین ها مانند شب یلدا، آیین چله، سده، تیرگان و… از آیین های مشترک بین مردم منطقه ما است که باید پاسداری شوند و ما در سال جدید بیشتر فعالیت می نماییم تا ملت های ما با یکدیگر و خصوصیت های مشترک هم بیشتر آشنا گردند.

آگاهی بخشی و آشناسازی مردم منطقه از فرهنگ مشترک مهم ترین وظیفه و رسالت موسسه فرهنگی اکو استرییس موسسه فرهنگی اکو بیان نمود: نوروز و هر آیین و فرهنگی که سبب وحدت و انسجام ملت ها می شود می تواند کمک نماید همه کشورها در کنار هم و همه ملت ها دست در دست هم بر بحران ها و مشکلاتی مانندی انتشار کرونا پیروز شوند.

بختی اظهار داشت: پیام آیین ها و فرهنگ نوروز این است که مردم برای همزیستی و همبستگی بیشتر تلاش کنند؛ اگر همدل و متحد باشیم و دست همدیگر را بگیریم و از یکدیگر حمایت نماییم هیچ مشکلی نمی تواند ما را شکست دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که اندوه بیماری در سال قدیم (۱۳۹۹) باقی بماند و اضافه کرد: آرزو می کنم در سال جدید خورشیدی (۱۴۰۰) آفتاب امید، نشاط و سلامتی و مهربانی در آسمان منطقه نوروز به پرواز در آید و صلح دوستی و صفا بر روی زمین برقرار شود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا سازمان همکاریهای اقتصادی (Economic Cooperation Organization) مخفف نام اکو، یک سازمان منطقه ای است که در سال ۱۳۴۳(۱۹۸۵) توسط دولت های ایران، پاکستان و ترکیه برای توسعه همکاریهای اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس شد. در سال ۱۹۹۲ سازمان اکو گسترش یافت و هفت عضو جدید همچون جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان به آن اضافه شدند.
بعد از افزایش تعداد کشورهای عضو به ۱۰ کشور، این سازمان بعنوان یک سازمان منطقه ای نقش ویژه ای پیدا کرد. کشورهایی که دارای فرهنگ و تاریخ مشترک هستند و در یکی از راهبردی ترین مناطق جهان واقع شده اند. با این پیش زمینه، احتیاج به احیای بخش فرهنگی احساس شد.
موافقت رسمی با تاسیس موسسه فرهنگی اکو تحت عنوان فعلی خود، با امضای اساسنامه آن در سومین اجلاس سالانه اکو که در مارس ۱۹۹۵ در اسلام آباد پاکستان برگزار شد با رویکرد «تحکیم قرابت های فرهنگی، پیوندهای معنوی و روابط دوستانه میان ملت های کشورهای عضو از راه روش های اجتماعی و فرهنگی به صورت نظریه و عملی» محقق شد.

نوروز میراث فرهنگ ناملموس مشترک ۱۲ کشور / ثبت در لیست جهانی یونسکو ۲۰۱۵

آئین باستانی و کهن نوروز بعنوان اولین اثر ناملموس ایرانی با عضویت هفت کشور و با عنوان یک پرونده مشترک، با درخواست و مدیریت ایران و همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان که آن سال بعنوان سومین میراث ناملموس جهان در سال۱۳۸۸ (۲۰۱۰) در لیست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید.

نوروز با قدمتی سه هزار ساله پهنه وسیع و همگون جغرافیای فرهنگی فراتر از فلات ایران، از چین تا آن سوی فرات و با جمعیتی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر را در برمی گیرد و به علت اهمیت و ارزش فرهنگی و باستانی مشترک، پنج کشور افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم بعد از ثبت جهانی، درخواست عضویت در این پرونده مشترک جهانی را مطرح نمودند، پرونده جدیدی تشکیل شد و بار دیگر نوروز، پنج سال پس از ثبت جهانی در سال۱۳۹۳ (۲۰۱۵) با مدارک و مستندات کامل تر بعنوان میراث ناملموس مشترک ۱۲ کشور، در لیست جهانی یونسکو به ثبت رسید.

نوروز و برگزاری مراسم آن، آیینی بسیار قدیمی است که ریشه آن به ایران باستان باز می گردد؛ خیلی از مورخان معتقدند که نژاد پارسی (آریایی) حتی قبل از زرتشت و آغاز تمدن بابل، بهار و سال نو را جشن می گرفتند و این رسم، نسل به نسل در بین آنها استمرار یافته است. در کتیبه های برجای مانده از ایران باستان به عیدهایی به نام «اَکتیو» اشاره شده که آغاز آن همزمان با شروع فصل بهار و آخر آن، دوازدهم فروردین ماه بوده است.

ماندگاری سرزمین باستانی و قوم ایرانی مولود فرهنگ کهن، ریشه دار و خرد باور اقوام ایرانی است که توانسته با گذشت چند هزار سال و صدها مصایب و حوادث دردناک تا به امروز موجودیت خویش را نگاه دارد. آنچه در طول هزاره ها مایه بقای ایران بوده و جاودانگی آینده آنرا تضمین کرده است، فرهنگ غنی، باورها، آداب و رسوم انسان ساز و خردپسند آن بوده است که نوروز و جشن های دیگر ملی و مذهبی از آن شمار است.

آیین های نوروز از روزهای پایانی سال با خانه تکانی، نو کردن جامه و اسباب و اشیای زندگی آغار می شود، بعد از آن از اول فروردین با چیدن سفره نوروزی (هفت سین)، دید و بازدید و گستردن خوان نوروزی، به مدت ۱۲ روز ادامه دارد و در این زمان نوروزانه یا عیدانه و عیدی دادن مرسوم است؛ روز سیزده فروردین، مردم با بیرون آمدن از خانه و رفتن به دشت و بوستان (سیزده بدر) در کنار سبزه و آب روان و چشمه سارها به صورت دسته جمعی و خانوادگی برای باز پیوستن به زندگی نوین آماده می شوند.

آیین های نوروزی شامل شادی ها و بازی ها و جشن های در اقوام و مناطق مختلف در حوزه فرهنگی و جغرافیایی نوروز مختلف و متنوع است؛ این رسوم از شادی ها، سروده ها، نغمه ها و پایکوبی ها، غذاها و شیرینی ها تا بازی ها و مسابقات کشتی پهلوانی، اسب دوانی و بازی های برد و باختی محلی گرفته تا به آب افکندن سبزه های رویانده نوروزی، گره زدن سبزه به دست دختران دمِ بخت، خوردن آش رشته و باقالای پخته در دشت و صحرا در سیزدهمین روز نوروز، از آیین های برجسته و خاص آیین کهن نوروز است که از ۱۱ سال پیش جهانی شده است.