به گزارش عصر توریسم ایرنا- افوس، شهر چسمه ساران، در سرازیری روزهای اسفند و رو به بهار به مدد وزش ˮوزمه بادˮ تن به باروری و زایش می دهد تا زمین نغمه زندگی سر دهد. تا بهار قدم رنجه کند، منطقه افوس فریدن کم و بیش چهره از نقاب زمستان به در کرده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، همه در اصفهان، زمستان های فریدن و داران را به دامنه های پربرف کوه هایش می شناسند. افوس در همان حوالی و چیزی حدود ۳۸ کیلومتر مانده به داران در بین دامنه های زاگرس قرار دارد. شهری که با زاگرس و زمستان های پر برف، بهار را میزبان خوشخوانی چشمه سارانش می کند.
افوس نام کوهی است که شهر افوس را در دامن گرفته و ازاین رو این شهر به برکت افوس و دامنه های پربرفش، از بذل و بخشش طبیعت، بهار را به تمام معنا تجربه می کند.
بهار اما گرچه به سختی و شاید دیرتر چهره از نقاب زمستان، این فصل پیرِ سپید موی، به در کند اما نغمه چشمه ساران و گیسوی چمنزارها زاییده همین زمستان پربرفی است که پشت سر گذاشته شده. ازاین رو در بهار، طبیعت افوس به تمام معنا زیبا و دیدنی است.
از فراز کوه افوس زمین چون پیکری است که در رگهایش آب دویده و می رود تا تمام مزارع و باغ ها آن حوالی را سیراب و پرثمر کند. چشمه سارها در بهار امان ماندن ندارند و همین که زمین پوست می ترکاند، در رگ و پیوند آن جاری می شوند.
از همه جوشان تر، سراب سرچشمه است که از دل کوه روان و سرشاخه ای می شود برای زاینده رود. زاگرس اینجا تمام زمستان پربرف است؛ اما در بهار، این تن سبز زمین است که به آب چشمه سارها تازه و جوان شده. از همین رو هم بهارها و تابستان ها خیلی از روستاهای آن حوالی از شش جوان، داش گسن و خویگان در فرصت گشت و گذار میهمان افوس اند.

“وزمه باد” از نگاه بسیار از اهالی افوس خوش یُمن است و هم اوست که درختان را بارور می کند. اسفند با وزمه باد وعده بهار می دهد تا چیزی حدود ۸۰ روز از نوروز گذشته محصول کشاورزان و باغدارن پرو پیمان تر باشد. “مانگالی” یا جشن حکومت زن در افوس جشن برداشت محصول است و پس از گذر ۸۰ روز از آمدن بهار برگزار می گردد.
روستاهای اطراف فریدن گرجی هستند. کسانی که در دوره شاه عباس به ایران آمدند و در اطراف فریدن ساکن شدند. کلیساهای خویگان در نزدیکی افوس از کلیساهای مهم و میراث فرهنگی و مذهبی پرارزش منطقه هستند. نام افوس هم گرجی و به معنای سرزمین بلند و گرانقدر است.
طبیعت سرسبز و چشمه سارهایی که تعداد شان به یک هزار و ۲۰۰ می رسد همه از ارتفاعات برفگیر افوس تغذیه می شوند و از همین رو هم این منطقه بلند و گرانقدر یا افوس خوانده می شود.
گذشته از “سراب سرچشمه” یا چشمه بزرگ قبله که از پرآبی در شمار سرچشمه های زاینده رود است، “سرچشمه افوس” هم یکی از چشمه های مهم این منطقه است که در باور محلی ها مقدس شمرده شده و برای آنها حکم نذرگاه را دارد.

بهار و تابستان برای دیدار از افوس بهترین هنگام است اما در شرایطی که هنوز کرونا می تواند تهدید بزرگی برای سلامت جامعه باشد، سفر و بازدید از این مناظر طبیعی که در بهار جلوه ای دوچندان دارد منوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی است تا در یک سفر برنامه ریزی شده بتوان از جان مایه بهار به دور از استرس های همه گیری کرونا لذت برد.
استان اصفهان علاوه بر جاذبه های تاریخی و بناهای کهن از جاذبه های طبیعی بسیار و متنوع برخوردار می باشد و چشمه ها و آبشارها همچون آثار طبیعی و دیدنی آن هستند. چشمه لنگان و چشمه بابا احمد در محدوده شهرستان فریدون شهر، چشمه خوانسار، چشمه ابیانه، چشمه بازرنگ، چشمه نول و آب ملخ در شهرستان سمیرم و چشمه سراب افوس در شهرستان فریدن از شمار چشمه سارها و مناطق طبیعی و دیدنی استان اصفهان هستند.
چشمه سراب افوس از زاگرس سرچشمه می گیرد و به زاینده رود می ریزد. شهر افوس هم در غربی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده و طبیعت زمستانی و بهاری آن برای علاقمندان به طبیعت گردی دیدنی است.

منبع: