به گزارش عصر توریسم همدان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند اظهار داشت: فصل نهایی کاوش معبد لائودیسه طی چند روز آینده شروع می شود.
محسن جانجان در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: کاوش معبد لائودیسه دو بخش دارد و مقرر است در حسینیه دوخواهران فعالیت نماییم و با عنایت به این که یک ضلع دیوار آن ترک برداشته، دیوار باید تخریب، مقاوم سازی و رفع خطر شده سپس کار کاوش آغاز شود.
وی افزود: پیمانکار اقدامات ضروری دیوار مشخص شده و در حال عقد قرارداد است و به محض دریافت مجوز کاوش، در ایام آینده عملیات شروع می شود، به عبارت دیگر عملاً فرایند کاوش لائودیسه طی دو یا سه روز دیگر شروع می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند ضمن اشاره به اینکه مانند فصل گذشته خود سرپرستی تیم کاوش را بر عهده خواهم داشت، تصریح کرد: اعتبار فصل نهایی کاوش معبد لائودیسه ۳۰۰ میلیون تومان است.
جانجان در ادامه مطرح کرد: شهرستان نهاوند ۲۶۴ اثر تاریخی دارد که طی دو سه سال گذشته یک یا دو بار مرمت، استقامت بخشی و مقاوم سازی شده اند و خوشبختانه هم اکنون از وضعیت خوبی برخوردار می باشند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند در انتها بیان نمود: خوشبختانه بنایی که نیاز اضطراری به مرمت داشته باشد، در شهرستان نهاوند وجود ندارد اما فازهای دیگری از مرمت بناها هست که هر زمان اعتبار باشد، انجام می دهیم.

منبع: