وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سه نامه جداگانه به استاندار زنجان با ابلاغ مراتب ثبت 12 اثر میراث فرهنگی ناملموس، بر هرگونه اقدام برای حفظ و احیای این میراث تاکید کرد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به فتح الله حقیقی استاندار زنجان نوشت: در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ بخشنامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات بخشنامه اجرائی مذکور، میراث فرهنگی ناملموس باعنوان مراسم تعزیه خوانی روستای رجعین در روز عاشورا به شماره ۲۰۱۰ در لیست ملی میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که سبب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تاکید است.

همچنین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ۲ نامه مشابه دیگر به استاندار زنجان مراتب ثبت میراث فرهنگی ناملموس با عنوان تنورسازی سنتی روستای گلابر به شماره ۱۹۷۵، فن و مهارت سفالگری روستای گلابر به شماره ۱۹۷۶، بازی کولونگ آغاجی به شماره ۱۹۷۷، مهارت پخت غذای سنتی دویماچ به شماره ۱۹۷۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ و میراث فرهنگی ناملموس باعنوان مهارت پخت غذای سنتی اوماج آشی به شماره ۲۱۷۷، مهارت پخت فسنجان محلی طارم به شماره ۲۱۷۸، مهارت پخت غذای سنتی جغور بغور به شماره ۲۱۷۹، بازی آرادان گشدی به شماره ۲۱۸۰، مهارت سنتی صندوق سازی (یخدان سازی) به شماره ۲۱۸۱، مهارت پخت غذای سرن به شماره ۲۱۸۳ در لیست ملی میراث فرهنگی ناملموس و استاد خانم نسا امینی، گنجینه زنده بشری در تنورسازی و سفالگری سنتی به شماره ۴۷ در لیست ملی حاملان (نادره کاران) میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به ثبت رسیده است، ابلاغ نمود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، طبق بخشنامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی – تاریخی، پدیده ها و نمونه های باارزش گیاهی، جانوری و زیستگاه ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و… ) در لیست ملی را در بر می گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی بعنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن بصورت دوره ای و برمبنای پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و برخی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاهها و سازمان های در رابطه با هر پرونده بصورت متغیر تشکیل می شود.