عصر توریسم: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 9 نامه جداگانه به استاندار کرمانشاه، مراتب ثبت ملی 5 اثر فرهنگی تاریخی و ثبت چهار اثر میراث دفاع مقدس در لیست واجد ارزش تاریخی فرهنگی را ابلاغ نمود.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نوشت: در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت آثار باارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی حمام روستای سردره قبادی واقع در استان کرمانشاه، شهرستان سنقر، بخش مرکزی، دهستان گاورود، روستای سردره قبادی به شماره ۳۲۴۲۷ مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد: اثر مذکور (حمام روستای سردره قبادی) تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم شمرده می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر فقط با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

مونسان همین طور در چهار نامه مشابه دیگر به استاندار کرمانشاه، مراتب ثبت ملی چهار اثر فرهنگی تاریخی دیگر را به شرح زیر ابلاغ کرد:

حمام ده نو واقع در شهرستان سنقر، بخش مرکزی، دهستان آب باریک، روستای ده نو، کوچه سیدالشهدایی، محله جورآباد به شماره ۳۲۴۲۸ مورخ ۹۹/۶/۳۰،

حمام ده رضوان واقع در شهرستان سنقر، بخش مرکزی، دهستان گاورود، روستای ده رضوان به شماره ۳۲۴۳۰ مورخ ۹۹/۶/۳۰،

کارخانه برق قدیم هرسین (فهرست میراث صنعتی) واقع در شهرستان هرسین، بخش مرکزی، شهر هرسین، محله سراب، خیابان واحدی به شماره ۳۲۸۶۶ مورخ ۹۸/۹/۱۶،

پل میان راهان (فهرست میراث صنعتی) واقع در شهرستان کرمانشاه، بخش دینور، شهر دینور، ورودی شهر میانراهان به شماره ۳۲۸۶۸ مورخ ۹۸/۹/۱۶،

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهار نامه جداگانه دیگر به بازوند مراتب ثبت چهار اثر میراث دفاع مقدس در لیست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی را ابلاغ نمود.

در یکی از نامه های مونسان خطاب به استاندارآمده است: در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت آثار باارزش منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی دیدگاه منطقه عملیاتی شیخ صله (میراث دفاع مقدس) واقع در شهرستان ثلاث باباجانی، بخش ازگله، دهستان ازگله، روستای بانه دار سفلی که بعد از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۲۱۵ مورخ ۹۹/۶/۳۱ در لیست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی به ثبت رسیده است، ابلاغ می شود.

مونسان همین طور در سه نامه مشابه دیگر به استاندار کرمانشاه مراتب ثبت سه اثر میراث دفاع مقدس را در لیست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی به شرح زیر ابلاغ کرد:

دیدگاه شهر سومار (میراث دفاع مقدس) واقع در در شهرستان قصر شیرین، بخش سومار، شهر سومار، میدان مقاومت به شماره ۲۱۶ مورخ ۹۹/۶/۳۱،

دیدگاه جبهه شهید بهشتی (میراث دفاع مقدس) واقع در در شهرستان قصر شیرین، بخش مرکزی، دهستان فتح آباد به شماره ۲۱۷ مورخ ۹۹/۶/۳۱،

بیمارستان تخریب شده قصر شیرین (میراث دفاع مقدس) واقع در در شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، شهر کرمانشاه، حاشیه غربی جاده قصر شیرین- خسروی به شماره ۲۱۸ مورخ ۹۹/۶/۳۱.

وزیر میراث فرهنگی در این نامه ها تاکید کرده است آثار مذکور ثبت شده تحت حفاظت و نظارت این وزارت قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت یا بازسازی اثر فقط با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.