عصر توریسم: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه های جداگانه به استاندار گلستان مراتب ثبت ملی 10 تپه فرهنگی تاریخی و یک اثر میراث صنعتی را ابلاغ نمود.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به هادی حق شناس استاندار گلستان نوشت: در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت آثار باارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی کارخانه پنبه گنبد کاووس (فهرست میراث صنعتی) واقع در استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، خیابان طالقانی شرقی، جنب دادگاه انقلاب اسلامی که بعد از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۸۷۷ مورخ ۹۸/۹/۱۶ در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصرار کرد اثر مذکور (کارخانه پنبه گنبد کاووس)تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم شمرده می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر فقط با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

مونسان همین طور در ۱۰ نامه دیگر به استاندار گلستان، مراتب ثبت ۱۰ اثر فرهنگی تاریخی دیگر را به شرح زیر به او ابلاغ گردیده است:

تپه خوجه به شماره ۳۲۹۴۵ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه میرابی به شماره ۳۲۹۴۶ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه مقدم ۱ به شماره ۳۲۹۴۷ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه مهستان به شماره ۳۲۹۴۸ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه دیگ سید ۲ به شماره ۳۲۹۴۹ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه سعدآباد شمالی به شماره ۳۲۹۵۰ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه ارتش به شماره ۳۲۹۵۱ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه دیگ سید ۳ به شماره ۳۲۹۵۲ مورخ ۹۸/۸/۱۲،

تپه سلطان آباد گرگان به شماره ۳۳۰۸۲ مورخ ۹۹/۵/۲۰،

تپه میرمحله گرگان به شماره ۳۳۰۸۳ مورخ ۹۹/۵/۲۰

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، طبق بخشنامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی – تاریخی، پدیده ها و نمونه های باارزش گیاهی، جانوری و زیستگاه ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و… ) در لیست ملی را در بر می گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی بعنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن بصورت دوره ای و برمبنای پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و برخی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاهها و سازمان های در رابطه با هر پرونده بصورت متغیر تشکیل می شود.

منبع: