به گزارش عصر توریسم باستان شناسان در منطقه دلتای رود نیل موفق به کشف بیشتر از ۱۰۰ گور باستانی چندهزارساله شدند که ۶۸ گور به شکل بیضی حفر شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از اکسپرس، وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از کشف این گورستان در منطقه باستانی در استان دقهلیه در شمال شرقی شهر قاهره اطلاع داده است.
این گورستان شامل ۶۸ گور است که به شکل بیضی حفر شده و قدمت آنها به دوره پیش دودمانی مصر، حدود ۶۰۰۰ تا ۳۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد.
همینطور ۳۷ گور مستطیلی شکل هم در این محوطه یافت شده که در ارتباط با دوره باستانی معروف به دوره میانی دوم (از سال ۱۷۸۲ تا ۱۵۷۰ قبل از میلاد) است.
شش گور باقی مانده دیگر هم به شکل بیضی هستند که قدمت آنها در ارتباط با دوره پیش دودمانی سوم مصر بین سالهای ۳۲۰۰ تا ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح است.
طبق اعلام وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، باستان شناسان از درون این گورها بقایای انسان های بالغ و کودکان، اشیاء در ارتباط با مراسم تدفین و کوزه های تاریخی را کشف کرده اند.

باستان شناسان چندی قبل هم در مصر دست به اکتشافی بزرگ زدند و با کاوش در منطقه جنوبی شهر اقصر مصر بقایای یک شهر گمشده با قدمت بیشتر از سه هزار را کشف کردند.
گفته می شود این شهر که آتن نام دارد توسط «آمن هوتب» سوم، نهمین پادشاه دودمان هجدهم مصر باستان بنا نهاده شده که بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۵۳ پیش از میلاد بر مصر حکمرانی می کرده است.
دولت مصر امیدوار است با این اکتشافات، صنعت توریسم خویش را که به علت ناآرامی های سیاسی، گروه تروریستی داعش و همه گیری ویروس کرونا با تبعات منفی فراوانی روبه رو شده بار دیگر به روزهای پررونق بازگرداند.