وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه ای به استاندار قزوین با ابلاغ مراتب ثبت 6 اثر میراث فرهنگی ناملموس این استان بر هرگونه اقدام برای حفظ و احیای این میراث، تاکید نمود.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین نوشت: در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ بخشنامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات بخشنامه اجرائی مذکور، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان استاد حسن کوکبی؛ گنجینه زنده بشری در قفل سازی سنتی به شماره ۳۲ در لیست حاملان میراث ناملموس (گنجینه زنده بشری) و مهارت نخ ریسی منطقه فشگلدره به شماره ۱۹۱۰، به ثبت رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی در این نامه خطاب به استاندار قزوین، با ابلاغ ثبت ملی مهارت تهیه ترشی کبرگل یا کپرگل به شماره ۱۹۱۱، مهارت پخت خورشت کبرگل یا کپرگل به شماره ۱۹۱۲، مهارت پخت نان کلاس منطقه الموت به شماره ۱۹۱۳، مراسم آیینی طبق گردانی به شماره ۱۹۱۴ در لیست ملی میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۹۸ بر هرگونه اقدام که سبب حفظ و احیای این میراث شود، اصرار کرد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، طبق بخشنامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی – تاریخی، پدیده ها و نمونه های باارزش گیاهی، جانوری و زیستگاه ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و… ) در لیست ملی را در بر می گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی بعنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن بصورت دوره ای و برمبنای پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و برخی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاهها و سازمان های در رابطه با هر پرونده بصورت متغیر تشکیل می شود.