به گزارش عصر توریسم یزد دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی بر اعمال سیاست حمایت و تسهلگر بر صنعت گردشگری اصرار کرد و اظهار داشت: دستگاه های خدماتی باید در اولویت پشتیبانی از صنعت گردشگری باشند.
«محمدصالح جوکار» در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان اینکه باید سدها و موانع توسعه گردشگری برداشته شود، اظهار نمود: یکی از لازمه های مانع زدایی و تحقق شعار سال با اصلاح قوانین و کمک به تسهیل و پشتیبانی از این صنعت بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه گردشگری طی چند مدت اخیر بواسطه کرونا متضرر شده است، اشاره کرد: مسلما فراکسیون گردشگری درصدد رفع موانع موجود برآمده است و اساسا هم می توان با وجود شرایط موجود و وضعیت پرنوسان فعلی در حوزه کرونا، این صنعت را مورد حمایت قرار داد در عین حال نباید اجازه بدهیم صنعت گردشگری شکست بخورد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه دستگاه های خدماتی باید در اولویت پشتیبانی از صنعت گردشگری باشند، اظهار داشت: دستگاه های خدمات رسان که تحت نظارت وزارت خانه های گوناگون هستند باید شرایط را تسهیل کنند و درک خودرا نسبت به فشارهای وارد شده به این صنعت بالا ببرند.
جوکار با تاکید بر اینکه باید سیاست حمایتی و تسهیل شرایط بر گردشگری واقع شود، اظهار داشت: صاحبان این صنعت باید حمایت شوند و با این حمایت، میتوان از فشارهای کمرشکن ناشی از تعطیلی های کرونا کاست.

منبع: