وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بلند آوازه ایران زمین، پرچمدار خردورزی در فرهنگ و تمدن ایرانی و مبشر صلح و دوستی است.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان در پیامی به مناسبت ۲۵ اردیبشهت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با بزرگداشت یاد و نام بلند حکیم توس، فرارسیدن روز فردوسی را به همه ایرانیان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان تبریک و تهنیت گفت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بلند آوازه ایران زمین، پرچمدار خردورزی در فرهنگ و تمدن ایرانی و مبشر صلح و دوستی است.

وی بیان کرد: فردوسی را نگاهبان زبان فارسی می دانند، از آنرو که با سرایش یکی از عظیم ترین منظومه های حماسی جهان به زبان فارسی حیاتی باردیگر و به فرهنگ و ادبیات کشورمان غنایی افزون بخشید.

مونسان اشاره کرد: بی شک گرامیداشت مقام و منزلت فردوسی، پاسداشت بخشی باارزش از گنجینه میراث فرهنگی این مرز و بوم است. بر این سیاق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کنار اقدامات مختلفی که برای توس انجام داده، سامان دهی و بازپیرایی محوطه تاریخی توس را نیز دنبال کرده است تا شرایط حضور توریستهای داخلی و خارجی در آرامگاه فردوسی تسهیل شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، ۲۵ اردیبهشت در تقویم، روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی طوسی (۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ هجری قمری)، شاعر حماسه سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است.
در ادبیات ایران و جهان، فردوسی را با القاب حکیم سخن و حکیم طوس بزرگ ترین سرایندهٔ پارسی گو می شناسند.