به گزارش عصر توریسم مرور برنامه ها و وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری به کلیدواژه ای از گردشگری نمی رسد؛ این غفلت صدای اعتراض فعالان گردشگری را بلند کرده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، در بیشتر از ۱۰ روزی که تبلیغات هفت کاندیدای ریاست جمهوری از رسانه های رسمی شروع شده است، تا کنون جز دو نامزد ریاست جمهوری که البته در کلیات به مبحث گردشگری اشاره کرده اند، سایر کاندیداها حتی در حد اشاره هم به صنعت توریسم و مبحث سفر نپرداخته اند. در مناظره اقتصادی هم نقش گردشگری در درآمد ارزی کشور و تولید ناخالص ملی به صورت کامل نادیده گرفته شد و مغفول ماند.
علیرغم این که سعید جلیلی، یکی از هفت نامزد ریاست جمهوری در کلیات برنامه اش، «طرح سفر برای هر خانواده ایرانی» را عرضه کرده و ابراهیم رئیسی که ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر را از رئوس برنامه هایش عنوان کرده، فقط یک مرتبه در گفت وگویی رادیویی در اهمیت صنعت توریسم و تعطیل بردار نبودن و ثروت آفرین بودن آن سخن گفته است، اما به عقیده کارشناسان و فعالان گردشگری، این طور نادیده گرفتن اقتصاد گردشگری و مصائب و مشکلات آن که بی ارتباط با نوع دیپلماسی سیاسی و چالش های کلان اقتصادی همچون تحریم و تورم نیست، گویای ناکارآمدی و نقص برنامه های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری است.
از سویی، طرحی که سعید جلیلی برای سفر خانواده های ایرانی مطرح کرده بیشتر جنبه در دسترس قرار دادن سفر را برای عامه مردم نشانه گرفته و از جنبه اقتصادی و ارزش آفرینی آن در حوزه های اشتغال و تولید و توزیع ثروت غافل مانده است. این طرح بیشتر از آن که برنامه ای نجات دهنده و توسعه بخش برای صنعت توریسم باشد، تداعی کننده جنس برنامه های گردشگری در دوران ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد که بیشتر آنها هم سرانجامی ناموفق داشت.
در میان هفت کاندیدا، عبدالناصر همتی که در زمان ریاست بانک مرکزی، زیرمجموعه اش در اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا در پشتیبانی از گردشگری کارنامه موفقی نداشته، اما چندین بار به صورت مستقیم در جریان مشکلات گردشگری بخصوص در دوران کرونا قرار گرفته و این انتظار از او می رفت که با شناخت هرچند حداقلی که از مصائب گردشگری پیدا کرده، دست کم به چالش های گردشگری اشاره می کرد و برنامه و راهکاری برای آن عرضه می داد، هنوز در برنامه های خود هیچ جایگاهی برای صنعت توریسم قائل نشده است. برنامه های سایر کاندیداهای ریاست جمهوری هم از این قاعده مستثنا نبوده و عاری از هرگونه توجه به گردشگری است؛ صنعتی که زمانی قرار بود جایگزینی برای درآمد کاهش یافته نفت باشد.
تا این جا برخوردِ کاندیداهای ریاست جمهوری با گردشگری، که در یک سال قبل بنا بر آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط از محل شیوع کرونا بیشتر از ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده و بیشتر از یک میلیون نفر بیکار داشته، آینده مبهم و نگران کننده ای را برای اهالی گردشگری رقم زده است، بخصوص بعد از تجربه ای که با آن حجم از شعار و وعده بی سرانجام برای صنعت توریسم دارند.
عقیده کارشناسان گردشگری بر این است که غفلت نامزدهای ریاست جمهوری از اقتصاد گردشگری نشانه ناآگاهی آنها از اسناد بالادستی کشور و اقتصاد گردشگری است؛ چون که در دنیای امروز، بدون درنظر گرفتن اقتصاد و اشتغال گردشگری، طرح اقتصادی کشور تکمیل نمی گردد و پیش نمی رود.
جمشید حمزه زاده ـ رئیس جامعه هتلداران ایران ـ در ایام گذشته با داغ شدن مناظره های کاندیداها، اظهار نمود: نشانی از برنامه ای جدی و متمرکز روی گردشگری، نزد هیچ کاندیدایی دیده نشد. در حالیکه کمترین انتظار از کسی که می خواهد برای رسیدن به جایگاه ریاست قوه مجریه وارد رقابت شود، توجه ویژه به سند چشم انداز توسعه کشور بعنوان سندی بالادستی است. در برنامه توسعه، گردشگری از جایگاهی متفاوت از آن چه قبلا بوده، برخوردار می باشد. با عنایت به این جایگاه بدیهی است که بخش ویژه ای از برنامه های هر داوطلب باید به این صنعت و توسعه آن اختصاص یابد.
او اظهار داشت که در این روزها تنها یکی، دو کاندیدا در حد اشاره به اهمیت گردشگری حرف های گذرایی زدند، با این مضمون که گردشگری مهم می باشد و ظرفیت های خوبی دارد و باید به آن توجه گردد. تکرار این مکررات دردی از این صنعت دوا نمی کند و راه به جایی نمی برد.
حمزه زاده شأن گردشگری را بالاتر از اشارات جزئی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت که ما منتظریم ببینیم داوطلبان محترم انتخابات ریاست جمهوری هر کدام چه اندازه از اتاق فکر خویش را به بهره برداری کشور و مردم از صنعت توریسم اختصاص داده اند؛ صنعتی که به جرات میتوان گفت می تواند اقتصاد کشور را متحول کند، سبب ارتقای سطح معیشت مردم شود و خط فقر را در جامعه پایین بیاورد.
الیار عاصمی زاده ـ رئیس شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ـ هم بعد از مناظره نخست نامزدهای ریاست جمهوری با مبحث اقتصاد در توئیتی این چنین واکنش نشان داد که مشاوران گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی ستادهای انتخاباتی دقیقا چه کارهایی داشتند که در مناظره با محوریت اقتصادی صحبت و برنامه ای از این حوزه نشده است.
برخی کارشناسان و فعالان گردشگری همچنان امید دارند کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره های بعدی، بخصوص در بخش فرهنگ، هرچند گردشگری را متعلق به اقتصاد می دانند اما شاید به واسطه مبحث میراث فرهنگی، از گردشگری حرف بزنند و برنامه اصولی و شفاف تری برای آن داشته باشند و نقش آنرا در اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص ملی کشور نادیده نگیرند.