به گزارش عصر توریسم مدیرکل دفتر امور پایگاه های جهانی وزارت میراث فرهنگی اظهار داشت: استان خوزستان، محور سه اثر میراث جهانی چغازنبیل- شوش و سازه های آبی شوشتر به سبب ظرفیت های طبیعی و فرهنگی گوناگون بعنوان محل جغرافیایی انجام طرح «پایلوت» هیات ایتالیایی و ایرانی انتخاب گردید.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، رویداد تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری بین المللی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سفارت ایتالیا، اتاق تجاری ایتالیا در ایران و تعاونی های ایتالیا، در محل سفارت ایتالیا در تهران اجرا شد. این رویداد، فاز سوم طرح پایلوت است که به زودی و بعد از اختتام رفع محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا وارد فاز اجرا می گردد.

در این رویداد، نمایندگانی از معاونت میراث فرهنگی، معاونت گردشگری، معاونت امور حقوقی و مجلس و معاونت سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سفیر ایتالیا، مدیر اتاق تجاری ایتالیا در ایران، رییس پژوهشکده دیرینه شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده اتاق تعاون و نمایندگانی از تعاونی های در رابطه با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در ایتالیا حضور داشتند و در مورد ظرفیت های مشترک دو کشور در پیشبرد پروژه مشترک در زمینه تخصصی خود مواردی را مطرح نمودند.

فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل دفتر امور پایگاه های جهانی در این رویداد اظهار داشت: در سالهای قبل همکاریهای ویژه ای با سفارت ایتالیا و اتاق تجاری این کشور در تهران و هتعاونی های این کشور در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شروع شد، در این مرحله راهبرد همکاری، جنبه های کاری مورد توافق و همین طور آثار ممکن برای انتخاب یک پروژه پایلوت عنوان شد.

او اضافه کرد: در فاز دوم همکاری از متخصصان و هیات ایتالیایی در بعضی آثار میزبانی شد تا چشم انداز بهتری از همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مباحث تخصصی به دست آید. در این فاز از بسیاری آثار جهانی و ملی در غرب کشور نیز بازدید شد و در نهایت جلسه جمع بندی با حضور معاون میراث فرهنگی و هیات ایتالیایی انجام شد.

مدیرکل دفتر امور پایگاه های جهانی اشاره کرد: در فاز سوم همکاری ها، استان خوزستان و محور سه اثر میراث جهانی چغازنبیل-شوش و سازه های آبی شوشتر، به سبب ظرفیت های طبیعی نظیر رودخانه های دز، کارون و کرخه، سواحل خلیج فارس، مناطق کوهستانی و شن زارها، مناطق حفاظت شده با گونه های جانوری و گیاهی خاص، چشمه سارها و آبشارها، موقعیت راهبردی جغرافیایی و نزدیکی به مرزهای جنوبی و غربی و داشتن ظرفیت های فرهنگی گوناگون و بهره گیری از آثار میراث جهانی و آثار میراث فرهنگی ملی نظیر سنگ نگاره های ۴ هزار ساله ایذه، تعدد استقرار تمدن های مختلف از هزاره های گذشته تا حالا و ماهیت چندفرهنگی و دانش و مهارت هایی چون پرورش اسب و شتر و غیره بعنوان محل جغرافیایی انجام پروژه پایلوت انتخاب گردید.

منبع: