همدان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: 45 هزار هنرمند و 30 هزار کارگاه دارای مجوز در استان وجود دارد که در عرصه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی نقش آفرینی می کنند.
علی مالمیر شامگاه پنجشنبه ۲۰ خردادماه در مراسمی به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در باغ نظری همدان، بیان کرد: در چند سال قبل شاهد نمایش جایگاه حوزه صنایع دستی در سطح بین المللی بوده ایم. در این رابطه برندسازی شهری رتبه اول را به خود اختصاص داد و استان همدان نیز رتبه اول کشور در زمینه شهرهای جهانی و ملی را کسب نمود.
وی با اعلان اینکه حوزه صنایع دستی در کنار تمام ارزش های هنری و اساتید به نام به لحاظ کمی، گستردگی و فراگیری جایگاه مهمی دارد، اشاره کرد: صنایع دستی می تواند با کمترین حمایت، بیشترین ارزش افزوده را داشته باشد تا از دریچه هنر درآمد اقتصادی را کسب کند و در حوزه صادرات نیز مؤثر باشد.
این مقام مسئول با اشاره به این که صنایع دستی می تواند در زمینه صادرات، توسعه گردشگری و اشتغالزایی نقش آفرینی کند، اظهار نمود: ظرفیت این حوزه بسیار زیاد است اما راه نرفته هم در این عرصه وجود دارد.
وی با اشاره به این که باید اساتید این حوزه را ارج نهاد و معرفی نمود، اظهار داشت: در سالهای قبل ۱۳ هزار نفر به هنرمندان این حوزه در استان اضافه شده اند، ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره ارائه شده همین طور ۱۲ هزار نفر در این عرصه آموزش دیده اند و ۲۷۰ نمایشگاه صنایع دستی برگزار شده است.
مالمیر مطرح کرد: بعد از جهانی شدن شهرهای همدان در زمینه صنایع دستی شرایطی برقرار شد که شاهد رغبت سرمایه گذاران برای ایجاد نمایشگاه دائمی بودیم که در این راستا ایجاد یک نمایشگاه در شهرستان ملایر درحال پیگیری است.
وی با اشاره به این که به دنبال راه اندازی نمایشگاه دائم صنایع دستی در تپه هگمتانه هستیم، اظهار داشت: حضور پر رنگ تشکل های حرفه ای در صنایع دستی مثبت است و در تداوم و حرکت رو به جلو این حوزه مؤثر است همین طور به بخش دولتی کمک می نماید بدین سبب میراث فرهنگی استان در امتداد تشکل سازی گام برمی دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در آخر بیان کرد: بیش از ۷۰۰ مجموعه تولیدی با اشتغالزایی بین ۲۵ تا ۱۰۰ نفر در استان فعالیت دارند که از منظر اقتصادی بسیار بااهمیت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز در ادامه بیان کرد: اولویت استان در سند استراتژیک و برنامه عملیاتی در زمینه اشتغال، سرمایه گذاری و تولید است.
ظاهر پورمجاهد با اعلان اینکه حُسن صنایع دستی این است که می تواند در محیط زندگی صورت گیرد و یک ظرفیت مهم می باشد، اظهار داشت: اگر بخواهیم کاری در ارتباط با اقتصاد خانوار انجام دهیم در زمینه تقویت، توسعه و تحرک کارهای حوزه صنایع دستی است.
وی مطرح کرد: اگر رشته های تأثیرگذار صنایع دستی مشخص و بازار آنها شناسایی شود می تواند توسعه پیدا کند، علاوه بر این تلاش می شود در نقاط کانونی استان کارهایی در این رابطه صورت گیرد.
پورمجاهد اظهار نمود: در زمینه فرش ۵۷ هزار شاغل در استان وجود دارد که باید بعنوان کانون اشتغال پشتیبانی شود اما در دو سه سال قبل محدودیت هایی پیدا شد که یکی از آنها تسهیلات بانکی بود.
این مقام مسئول با اعلان اینکه نتوانسته ایم همه نیازهای این حوزه برآورده نماییم، افزود: در ارتباط با تسهیلات کرونائی تمام تلاش این بود که کارگاه ها شناسایی شوند و فهرست آنها در اختیار وزارتخانه های میراث فرهنگی و کار قرار گیرد.
وی با اشاره به این که ۴۲ درصد اشتغال استان در زمینه خدمات و تجاری است، اضافه کرد: متأسفانه بخش عمده ای که از کرونا لطمه دید هم در این عرصه بوده است.