معاون گردشگری اظهار داشت: اسامی دوهزار راهنمای گردشگری حائز شرایط بیمه به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده شده و مقرر است بزودی به جریان افتد و با حواشی دیگر هم کاری نداریم.
به دنبال اعتراض جامعه راهنمایان ایرانگردی در ارتباط با به انحصار کشیدن مصوبه مجلس درباره بیمه راهنمایان توسط دیگر تشکل های خصوصی راهنمایان گردشگری، ولی تیموری در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبق مصوبه مجلس، متولی و کارفرمای بیمه راهنمایان گردشگری به حساب می آید و ۲۰ درصد حق بیمه را پرداخت می کند. با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی هم صحبت شده که کار با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد و اجازه نمی دهیم به حاشیه کشیده نشود.
او اضافه کرد: شاخصهای بیمه با حضور دو تشکل خصوصی گردشگری تهیه شده و نمایندگان هر دو گروه در جلسات مربوطه حضور داشتند. اسامی دوهزار راهنمای گردشگری هم بر مبنای همین شاخص ها از جانب اداره های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان ها تهیه شده که هفته گذشته هم به سازمان تأمین اجتماعی داده شد و بزودی بیمه آنها به جریان می افتد.
معاون گردشگری اضافه کرد: بخشی از بودجه بیمه در سال ۹۹ به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده و مقرر است بخشی از بودجه بیمه در سال ۱۴۰۰ هم دریافت شود تا وقفه ای در کار بیمه راهنمایان ایجاد نشود.
او درباره اعتراض ها نسبت به توافق انجمن های صنفی با سازمان تأمین اجتماعی و محرومیت اعضای دیگر تشکل خصوصی و راهنمایان مستقل از بیمه، تصریح کرد: با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی صحبت شده که کار با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد و وارد حاشیه های دیگر هم نمی شویم.
علی صدرنیا ـ رئیس هیأت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ـ در تماس با ایسنا اظهار داشت: با وجود آن که مصوبه مجلس مشخص کرده بود در سال ۹۹ دوهزار نفر بیمه شوند و قرار بود اسامی آنها از جانب معاونت گردشگری تهیه و به سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردد و بیمه بر مبنای آن لیست در تیرماه اعمال شود، ولی متاسفانه انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری در بعضی استان ها در توافق با سازمان تأمین اجتماعی، اعضای خویش را برای بیمه معرفی کرده اند. وزارت کار هم از این مورد ابراز بی اطلاعی کرده و معاونت گردشگری هم بعنوان متولی و کارفرمای بیمه راهنمایان در پاسخ به پیگیری ها منکر چنین جریانی شده، این درحالی است که بودجه بیمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده و امکان بیمه شدن آن افراد وجود دارد.
او اظهار داشت: با عنایت به بیکاری تعداد زیادی از راهنمایان گردشگری در دو سال گذشته، بیمه تنها حمایتی بود که می توانست صورت گیرد و نباید به انحصار کشیده شود.
مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۹۸ به لایحه بیمه راهنمایان گردشگری رأی مثبت داد، هرچند فقط با پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه کارفرمایی دوهزار نفر از راهنمایان توسط دولت موافقت نمود. طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعداد راهنمایان گردشگری به بیشتر از ۱۴ هزار نفر رسیده است.
طبق شاخص هایی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بیمه این گروه از فعالان گردشگری تعیین کرده راهنمایانی با «سه سال» سابقه فعالیت مستمر و فعال، بدون سابقه بیمه اجباری، با حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۰ سال سن، در اولویت بیمه قرار دارند. علاوه بر این راهنمایان بین المللی یعنی ورودی کارها و پس از آنها راهنمایان داخلی، در اولویت انتخاب برای بیمه قرار دارند. همینطور کارت راهنمای گردشگری در سه سال گذشته (۹۹-۱۳۹۷) باید تمدید شده و دارای اعتبار باشد و راهنمایان گردشگری ساکن در استانهای محروم برای بیمه اجتماعی در اولویت قرار دارند.