کرمانشاه بازرس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور حال این روزهای اقامتگاه های بوم گردی را ناخوش توصیف کرد و اظهار داشت: متاسفانه تمام وعده هایی که برای حمایت داده بودند، در حد همان وعده ها ماند.
یاور عبیری در گفت و گو با ایسنا، بااشاره به چالش هایی که اقامتگاه های بوم گردی کشور با آن مواجه اند، اظهارکرد: از حدود یک سال و نیم پیش که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده اقامتگاه های بوم گردی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و تعدادی زیادی از آنها هم مغلوب این مشکلات شده و از گردونه فعالیت خارج شدند.
وی اشاره کرد: متاسفانه طی این مدت بخش دولتی توجه چندانی به این مراکز اقامتی نداشته و نتوانسته رافع مشکلات آنها باشد.
این فعال گردشگری اشاره کرد: هرچند سال قبل دولت مصوب کرد بمنظور پشتیبانی از مراکز اقامتی همچون اقامتگاه های بوم گردی وام های آنها را به مدت شش ماه از مهر 1399 تا نوروز 1400 امهال می کند، اما طی این مدت چنین اتفاقی نیفتاد.
وی اضافه کرد: این دستورالعمل به همه بانکهای کشور ابلاغ گردیده بود، اما بانکها زیر بار این کار نرفتند و فعالین گردشگری در زمینه اقامتگاه های بوم گردی را وادار به پرداخت اقساطشان کردند.
عبیری اشاره کرد: معاون گردشگری وزارتخانه در رسانه ها اعلام نمود که مصوبه امهال وام گرفته شده و هر استان خودش پیگیری های لازم را انجام دهد که برای نمونه ما در کرمانشاه مکاتباتی را با استانداری، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان بازرسی داشتیم، اما بانک ها زیربار نرفتند و موفق به این کار نشدیم.
وی اضافه کرد: وادار کردن بانک ها به امهال وام ها اقدامی است که باید از بالا انجام گیرد نه این که استانها خودشان پیگیری کنند، چونکه وقتی بانک ها دستور معاون گردشگری کشور را اجرائی نمی کنند، چطور می خواهند به پیگیری ها و حرف های یک فعال گردشگری که در روستا فعالیت می کند، گوش کنند.
بازرس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران اشاره کرد: طبق بررسی هایی که در استانهای مختلف انجام داده ام، اقامتگاه های بوم گردی در همه استانها چنین شرایطی را دارند و حال اگر مسئولین کشور مدعی هستند که برای آنها کاری انجام داده اند و بانک ها را وادار به امهال وام ها کرده اند، آمار آنرا به طور دقیق در اختیار ما قرار دهند.
این فعال گردشگری اضافه کرد: بخاطر همین بحث عدم امهال وام ها تعدادی از اقامتگاه های بوم گردی که گرفتار خسارت مالی شده بودند، مجبور شدند که این حرفه را رها کنند.
وی در ادامه به بحث تسهیلات کرونائی که قرار بود به اقامتگاه های بوم گردی پرداخت گردد نیز اشاره نمود و اظهار داشت: طبق مصوبه ای که در این رابطه ابلاغ گردیده تسهیلات در نظر گرفته شده برای اقامتگاه های بوم گردی خیلی کم و با سود بالا بود که باردیگر باری را بر دوش این مراکز اقامتی زیاد می کرد و از طرف دیگر آنچنان بسته حمایتی نبود که مورد استقبال واقع شود.
عبیری در ادامه با اعلان اینکه اقامتگاه های بوم گردی در وضعیت مناسبی نیستند، اضافه کرد: تا سال قبل هر بار که بیماری کرونا در کشور تشدید می شد، اقامتگاه های بوم گردی نیز به مانند بسیاری دیگر از حوزه ها تعطیل می شدند، اما از حدود چند ماه پیش اقامتگاه ها را جزو مشاغل ضروری گروه یک قرار داده اند، با این وجود فرقی چندانی هم برایمان ندارد، چون هربار می خواهیم مسافر بگیریم، تمام مسیرها بسته است و مسافری نمی آید.
وی اشاره کرد: هم اکنون حدود 95 درصد از ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی خالی است و بجز در روزهای عید نوروز که مسیر ها باز بود، در سایر ایام میهمانی نداشته ایم.
بازرس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی در ادامه به روی کار آمدن دولت جدید در یکی دوماه آینده هم اشاره نمود و اظهار داشت: امیدواریم دولت بعدی حمایت لازم را از اقامتگاه های بوم گردی بعنوان مراکز اقامتی نوپا داشته باشد.
وی اظهار داشت: انتظار داریم کسی را بعنوان وزیر گردشگری انتخاب کنند که مدیری توانمند باشد و تعامل بین دستگاهی خوبی داشته باشد، چونکه گردشگری صنعتی است که فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست و برای رشد آن تعامل بین دستگاهی را می طلبد.
عبیری اشاره کرد: وزیر گردشگری آینده باید قدرت چانه زنی بالایی برای حفظ و ارتقاء صنعتی که روبه نابودی است داشته باشد و گردشگری را بعنوان یک صنعت که جایگاه مهمی در دنیا دارد، مورد توجه قرار دهد.
وی در آخر یادآورشد: فعالین اقامتگاه های بوم گردی کسانی هستند که موجب مهاجرت معکوس شده اند، روستاها را آباد کرده اند، امنیت را به همه جا برده اند و برای مردم روستاها درآمدزایی و ایجاد اشتغال کرده اند، بدین سبب باید نگاه ویژه ای به آنها داشته باشد.