وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت 10 اثر در لیست میراث فرهنگی-تاریخی ملی را به استاندار فارس ابلاغ نمود.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به عنایت الله رحیمی استاندار فارس نوشت: در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت آثار باارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی-تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی خانه جمال تیره گل واقع در استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بافت قدیم شیراز، خیابان کریم خان زند، کوچه ۱۸ که بعد از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۳۱۵۳ مورخ ۹۹/۷/۱۴ در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، ابلاغ می شود.

اثر مذکور (خانه جمال تیره گل) تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم شمرده می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر فقط با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همین طور مراتب ثبت ملی ۹ اثر فرهنگی-تاریخی دیگر را به شرح زیر به استاندار فارس ابلاغ کرد:

بقایای پل آسعدی واقع در شهرستان مرودشت، بخش درودزن، دهستان ابرج، ۲ کیلومتری جنوب غرب روستای حسام آباد به شماره ۳۲۵۷۲ مورخ ۹۸/۵/۱۹

زورخانه آستانه واقع درشهر شیراز، بافت قدیم، خیابان آستانه، جانب غربی بقعه سید علاالدین حسین، زورخانه آستانه به شماره ۳۲۶۲۲ مورخ ۹۸/۶/۲۴

محوطه قلعه غیاث واقع در شهرستان لامرد به شماره ۳۳۰۷۱ مورخ ۹۹/۵/۱۹

بانک ملی لارنو (میراث معماری معاصر) واقع در شهرستان لارستان، بخش مرکزی، شهر جدید لار، بلوار فرهنگ، نبش میدان طاووس به شماره ۳۳۰۶۹ مورخ ۹۹/۳/۱۹

تاسیسات آبرسانی بمشق واقع در شهرستان کازرون، بخش مرکزی، شمال شرقی شهر کازرون، دره دشتک دوان، چشمه حوض بیدی و سیستم آبرسانی بمشق به شماره ۳۳۰۷۰ مورخ ۹۹/۵/۱۹

قلعه شیریان واقع در شهرستان لامرد به شماره ۳۳۰۷۲ مورخ ۹۹/۵/۱۹

قلعه مسجدو واقع در شهرستان لامرد به شماره ۳۳۰۷۳ مورخ ۹۹/۵/۱۹

قلعه لیت واقع در شهرستان لامرد به شماره ۳۳۰۷۴ مورخ ۹۹/۵/۱۹

سیستم آبرسانی ده فاضل واقع در شهرستان نی ریز، بخش مرکزی، دهستان رستاق، ۴.۸ کیلومتری شمال شرق روستای ده فاضل به شماره ۳۳۱۱۰ مورخ ۹۷/۵/۱۰

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، طبق بخشنامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی- تاریخی، پدیده ها و نمونه های باارزش گیاهی، جانوری و زیستگاه ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و… ) در لیست ملی را در بر می گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی بعنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن بصورت دوره ای و برمبنای پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و برخی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاهها و سازمان های در رابطه با هر پرونده بصورت متغیر تشکیل می شود.