به گزارش عصر توریسم بلژیک اعلام نمود صدها اثر تاریخی و فرهنگی را که به صورت غیرقانونی از جمهوری «کنگو» وارد این کشور شده اند بازمی گرداند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از آرت نیوز، همچنان که بحث بر سر بازگرداندن آثار تاریخی و فرهنگی در سرتاسر اروپا شدت گرفته است، بلژیک اعلام نمود مالیکت صدها اثر را که به صورت غیرقانونی به مجموعه های ملی بلژیک اضافه شده اند به «کنگو» بازمی گرداند.
به قول یکی از مقام های بلژیک، این آثار از مجموعه موزه سلطنتی آفریقای مرکزی واقع در «ترووران» بازگردانده می شوند. این موزه در اصل به نمایش و نگهداری آثار متعلق به «کنگو» متعلق می باشد و در سال ۱۸۹۷ راه اندازی شد تا «لئوپولد دوم» بتواند گنجینه ای را که در دوران استعمار بخشی از آفریقا به دست آورده بود به نمایش بگذارد.
آثاری که به «کنگو» بازگردانده می شوند فقط بخشی از مجموعه آثار این موزه هستند. بلژیک تخمین زده است از بین ۸۵هزار اثر متعلق به «کنگو» که در این موزه نگهداری می شود فقط ۸۸۳ اثر به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده اند. به قول یکی از مقام های بلژیک، ۵۸ درصد از آثار این مجموعه به صورت قانونی وارد این کشور شده اند و ۴۸ درصد دیگر هم نیازمند تحقیقات بیشتر هستند.
طبق گزارش یکی از روزنامه های این کشور، آثاری که به «کنگو» بازگردانده خواهند شد در فاصله سال ۱۸۸۵، زمانی که «لئوپولد دوم» خویش را بعنوان حاکم «کنگو» اعلام نمود و سال ۱۹۶۰ زمانی که جمهوری «کنگو» خویش را بعنوان کشوری مستقل از بلژیک معرفی نمود به بلژیک منتقل شده اند.

منبع:

دسته‌ها: توریسم