به گزارش عصر توریسم کاخ های دوره افشاریه و گورستان های قبل از تاریخ با فرهنگ اقوام کوچ روی اوراسیا، از میان جستجوهای دیرینه شناسی در محدوده دژ طبیعی کلات نادر بیرون آمد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، حامد طهماسبی زاوه ـ سرپرست هیأت دیرینه شناسی این منطقه، با باین اینکه در بررسی های انجام شده، تابحال ۱۲۷ اثر تاریخی شناسایی شده که بازه زمانی عصر مفرغ تا دوره قاجار را در برمی گیرد، اضافه کرد: در این بررسی کاخ های دوره افشاریه در روستای گرو، روستای قله زو و روستای خلج برای اولین بار شناسایی شدند. همچنین، چندین محوطه تاریخی در روستای گرو و روستای قله زو مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است.
او افزود: در این بررسی گورستان قبل از تاریخی (عصر مفرغ و عصر آهن)، آسیاب ها، آسبادها، سیستم آبرسانی با استفاده از تنبوشه های سفالی، قنات، چندین مجموعه ذخیره آب (آب انبارها و حوض انبارها و بند تاریخی) پنج دروازه اصلی (ارغوان شاه، نفطه، دهچه، چوب بست و کشتنی)، چندین راه فرعی تاریخی، راه های سنگ فرش پله ای، یک معدن تاریخی سنگ در روستای نفطه، دیوارهای تاریخی، برج و باروها، قلعه ها، مساجد، حمام ها، پل ها و باغ های تاریخی شناسایی شده است.

این دیرینه شناس اظهار داشت: گورستان های قبل از تاریخی شناسایی شده، بخشی از فرهنگ اقوام کوچ روی اوراسیا را نشان داده است که تابحال در نیمه شرقی ایران گزارش نشده بود و در این بررسی برای اولین بار در خراسان بزرگ و در محدوده کلات مورد شناسایی قرار گرفت.
به قول او، این فرهنگ پیش از این در کشورهای حوزه دریای کاسپین و در ایران در آذربایجان شرقی و اردبیل شناسایی شده بود.

سرپرست هیأت دیرینه شناسی اظهار نمود: ادامه مطالعات دیرینه شناسی در محدوده دژ طبیعی کلات می تواند به عرضه اطلاعات منحصر بفردی از اقوام مهاجر اوراسیا در طول ادوار عصر مفرغ و آهن منجر شود و همینطور اطلاعات ذی قیمتی در مورد معماری تدافعی دوره افشاریه و قاجاریه در اختیار علاقه مندان به فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم قرار دهد.
طهماسبی زاوه خاطرنشان کرد: بررسی دیرینه شناسی محدوده دژ طبیعی کلات با لزوم انجام مطالعات هدفمند دیرینه شناسی در پهنه فرهنگی تاریخی دژ طبیعی کلات نادر و با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی شروع شده است.