عصر توریسم: کارآفرینان گردشگری و صنایع دستی برای ثبت نام در چهارمین جشنواره انتخاب کارآفرین برتر فراخوانده شدند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر در زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات همانند دوره های گذشته برگزار می شود، با این تفاوت که امسال برای اولین بار بخش ویژه گردشگری و صنایع دستی به آن اضافه شده است.
ثبت نام در این جشنواره از اول تیرماه شروع شده و تا دهم مردادماه ۱۴۰۰ ادامه دارد و کارآفرینان با مراجعه به وبگاه karafarinanebaeertar.ir یا karafarinanebaeertar.mcls.ir می توانند پروسه ثبت نام خودرا تکمیل کنند. این جشنواره بیشتر با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی کارآفرینان برتر در سراسر کشور انجام می شود.
رکود اقتصادی در سالهای کرونا، خیلی از کارآفرینی ها را تعطیل کرده است، اما این اعتقاد در مجریان جشنواره وجود دارد که کسب وکارهایی توانسته اند بقای خودرا حفظ کنند که در راه نوآوری گام برداشته اند و شناسایی آنها در این دوره می تواند اصلی ترین عامل تغییر در بازار و الگوسازی باشد.
بنا بر آن چه دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام نموده است کارآفرینان برتر بر طبق شاخص هایی همچون نوآوری، رشد ترکیبی اشتغال، فروش، صادرات و… با حضور داورانی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اولین بار شناسایی، انتخاب و معرفی می گردند.

منبع: