به گزارش عصر توریسم مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم از احصای زیرساخت های گردشگری با بهره گیری از نظر مدیران انجمن ها و جوامع گردشگری استان آگاهی داد و اظهار داشت: با احصای این زیرساخت ها بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری فراهم می شود.

به گزارش روز شنبه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم، علیرضا ارجمندی در بازدید میدانی از مجتمع های گردشگری بین راهی محور قم – اراک، اضافه کرد: با احصای زیرساخت ها، زمینه برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری بیش از گذشته فراهم می شود.

وی بیان کرد: پروژه های گردشگری از لحاظ حجم سرمایه گذاری پروژه های پرهزینه و سنگینی محسوب می شوند و به همین دلیل، دولت به پروژه هایی که تعهد دارد، تسهیلات لازم را جهت راه اندازی اختصاص می دهد.

وی با اشاره به اینکه چرخ گردشگری، به تنهایی حرکت نمی کند، افزود: رونق گردشگری به همراهی سایر دستگاه های اجرائی نیازمند است، نهادهایی مانند شهرداری، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بانک ها و غیره اگر به کمک این صنعت بیایند چرخ این صنعت بیش از همیشه به حرکت درمی آید.

ارجمندی اظهار نمود: فراهم ساختن راه دسترسی، آب، برق، تلفن، اینترنت و گاز، همچون زیرساخت ها و نیازهای پروژه های بخش گردشگری شمرده می شود.

منبع: