عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است: آرامگاه و مسجد «شاه یوسف گردیزی» در منطقه پنجاب پاکستان نمایشگاه بسیار زیبایی از کاشی کاری ایرانی است.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، مرتضی رضوان فر درباره آرامگاه و مسجد شاه یوسف گردیزی در منطقه پنجاب می گوید: آرامگاه و مسجد شاه یوسف گردیزی نمایشگاه بسیار زیبایی از کاشیکاری ایرانی است. دیوارها، سقف، قبور، زمین و حتی درها و پنجره ها با کاشیکاری فیروزه ای تزئین شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: مردم منطقه پنجاب معتقدند «شاه یوسف گردیزی عارف و مبلغ اسلامی بیش از هزار سال پیش، با هیبتی عجیب سوار بر شیر، و مار به دست وارد شهر مُلتان شد و به سبب کرامات بسیار، افراد زیادی توسط او به اسلام گرویدند.»

رضوان فر با اشاره به ابیات که بر روی دیوار صحن این آرامگاه نصب است، گفت: این ابیات به خاصیت شیر سوار بودن و مار به دست داشتن شاه یوسف اشاره دارد.

وی اظهار داشت: شاه یوسف گردیزی حالا هم از جایگاه معنوی بسیار ارزشمندی در شبه قاره برخوردارست.

بر روی کتیبه آرامگاه چنین نوشته شده است:

دانی سوار شیر که در دست مار کرد

مخدوم شاه یوسف اینجا قرار کرد

اگر گیتی سراسر باد گیرد

چراغ مقبلان هیچ گاه نمیرد

شاه یوسف تولد می دان ۴۶۲ هجری

شاه گردیز را وصال بخوان ۵۴۷ هجری.