به گزارش عصر توریسم مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیا آثار میراث معنوی و طبیعی گفت: پرونده «کاروان سراهای ایران» سال آینده در کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه می شود و ارزیابان شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی (ایکوموس) جهت بررسی مستندات این پرونده تا اختتام مرداد به ایران می آیند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پرونده های ارسالی میراث ناملموس و ملموس ایران شامل نوغان داری و ابریشم ریسی، ترکمن دوزی، جشن مهرگان، مهارت ساختن و نواختن عود، جشن یلدا، کاروان سرای ایرانی، الحاق میراث طبیعی دیزمار به جنگل های هیرکانی، الحاق نقش رستم و نقش رجب به پارسه، الحاق کلیسای وانک به مجموعه کلیساهای ایران برای ثبت در لیست میراث جهانی یونسکو رونمایی نمود.

در آن جلسه محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت که «امسال پرونده کاروان سراهای ایرانی با ۵۶ کاروان سرا از دوره های مختلف تاریخی موجود در ۲۴ استان کشور، و همین طور الحاق میراث طبیعی دیزمار به جنگل های هیرکانی، تکمیل و در روند ثبت جهانی قرار می گیرند؛ خراسان رضوی دارای بیشترین تعداد کاروان سرا و بعد از آن استانهای سمنان و اصفهان هستند.»

اکنون با ثبت راه آهن سراسری ایران و منظر فرهنگی اورامات/هورامان در لیست میراث جهانی یونسکو در اجلاس چهل و چهارم، تعداد میراث فرهنگی ملموس ایران در این لیست به ۲۶ اثر رسید و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات نهایی برای ثبت جهانی پرونده کاروان سراهای ایران بعنوان بیست و هفتمین اثر ملموس ایران را برای اجلاس بعدی کمیته میراث جهانی یونسکو آغاز نموده است.

مصطفی پورعلی درباره روند تکمیل و ارسال پرونده کاروان سراهای ایران برای ثبت جهانی به خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: ارزیاب شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی (ایکوموس ICOMOS) تا اختتام مرداد ۱۴۰۰ جهت بررسی پرونده کاروان سراهای ایران به ایران می آید و این پرونده بعنوان سهمیه سالانه کشور سال آینده ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه می شود.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیا آثار میراث معنوی و طبیعی گفت: همین طور پرونده الحاق منطقه دیزمار به پرونده جنگل های هیرکانی (که از میراث طبیعی ایران است و سال ۹۸ ثبت شد) تدوین شده و سال آینده جهت بررسی و تصویب به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه می شود؛ محدوده دیزمار در منطقه ارسباران نزدیک رود ارس و پل خداآفرین است که به جنگل های هیرکانی الحاق می شود.

منبع: