به گزارش عصر توریسم ناپلئون در جنگ هایش فقط به کشورگشایی اکتفا نکرد بلکه سرقت آثار هنری هم همچون اهداف وی در حمله به کشورها بود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از الجزیره، ناپلئون بناپارت هنگامی که با سپاهش از کشورهای اروپایی به سمت مشرق پیشتازی می کرد (۱۸۱۵ـ ۱۸۰۳) فقط اهداف نظامی نداشت، بلکه به دنبال غارت آثار هنری هم بود. این فکر سبب شد تا پاریس نه تنها پایتختی فرهنگی برای فرانسه بلکه برای اروپا و خاورمیانه هم به حساب آید.
ناپلئون برای تحقق این هدف در راه حمله به کشورها آثار هنری و تابلوهای باارزش تاریخی را هم به سرقت می برد تا به موزه ای در پاریس منتقل کند؛ موزه ای که در نوع خودش بی نظیر بود. این موزه همان موزه معروف لوور است که ساختمانش را در سال ۱۱۹۰ پادشاه فیلپ آگوست بنا نهاد. او این کاخ را بنا نهاد تا در زمان غیبتش به جهت حضور در جنگ ها، دژی برای شهر باشد. بعدها این کاخ تبدیل به کاخی سلطنتی شد که تمام پادشاهان فرانسه تا زمان لویی چهاردهم در آن سکونت داشتند. لویی چهاردهم آنرا به مدرسه و مرکزی هنری تبدیل کرد و مقر جدید حکومت را به ورسای تغییر داد.
با ظهور انقلاب فرانسه، مقامات فرانسوی اعلام نمودند که کاخ لوور به موزه ای ملی تبدیل می شود تا مکانی برای نمایش آثار تاریخی فرانسه باشد. بدین ترتیب در تاریخ ۱۰ آگوست ۱۷۹۳ برای اولین بار درهای لوور بعنوان موزه به روی مردم باز شد. اوایل قرن ۱۹، زمانی که ناپلئون به قدرت رسید، موزه لوور تازه کار بود و حوادث زیادی در انتظارش بود.
ناپلئون می خواست موزه لوور نه تنها در اروپا بلکه در جهان بی نظیر باشد. او می خواست لوور مجموعه ای از گنجینه های کشورهای مستعمره فرانسه را در خود جای داده و نماینگر شکوه فرانسه باشد.
زمانی که لوور یک مدرسه هنری بود و آثار هنری فرانسه را در خود جای داده بود، تنها ۵۰۰ اثر هنری را شامل می شد اما ناپلئون ده ها هزار تابلو، مجسمه و آثار هنری کشورهای دیگر را به آن افزود.
ناپلئون گرفتن آثار هنری که خودش از هر کشور انتخاب می کرد را جزو توافقنامه صلح در نظر گرفته بود و در واقع این یکی از شروطش برای صلح بود. او ۵۰۰ نسخه خطی تاریخی از واتیکان و ۳۰۰ قطعه تاریخی را در معاهده تولنتینو در سال ۱۷۹۷ به دست آورد. یکی از استاتید دانشگاهی در روم در مورد آثار مسروقه که بعد از دوران ناپلئون به خانه بازگشتند می گوید که فاجعه غارت های هنری ناپلئون چیزی کمتر از فاجعه جنگ های وی نیست.

طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۸ مورخی به نمایندگی از امانوئل مکرون ـ رئیس جمهور فرانسه ـ در پژوهشی به دنبال برآورد و جبران خسارت های آفریقای جنوبی به دنبال غارت های صورت گرفته بوده است. این مورخ اعتقاد دارد غارتگران نه تنها گنجینه ها که عزت نفس ملت ها را هم به تاراج برده اند.

دسته‌ها: توریسم