به گزارش عصر توریسم ویژه نامه «روایت تهران، قصه شهرداری» با مبحث سه دهه فعالیت شهرداری تهران در حوزه گردشگری منتشر گردید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، مهرشاد کاظمی ـ رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران ـ اظهار داشت: در این ویژه نامه مراکز گردشگری تحت مدیریت شهرداری تهران معرفی شده است. همینطور مخاطبان با فضاهای میراثی و ابنیه تاریخی با قابلیت گردشگری که شهرداری تهران در امر احیا و مرمت آنها مشارکت و همکاری داشته است، آشنا می شوند.
در این ویژه نامه بیشتر از ۲۵۰ موزه، خانه موزه، فرهنگسرا، بوستان و اماکن گردشگری متعدد در چارچوب متن و عکس رنگی معرفی شده است.
عضو شورای سیاستگذاری روایت تهران همینطور با تکیه بر مدیریت یکپارچه بر این اماکن، وجود ساختاری سازمانی برای سیاست گذاری و هدایت صنعت توریسم در شهرداری تهران را ضروری دانست.