سومین فصل از جستجوهای دیرینه شناسی گورستان «مرسین چال» در استان سمنان به کشف یک ریتون (تکوک) از جنس سفال با نقش بز کوهی متعلق به دوره اشکانی منجر گردید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عطا حسن پور ـ سرپرست هیأت دیرینه شناسی مستقر در این محوطه تاریخی ـ اظهار داشت: دراین فصل از کاوش گورستانِ مرسین چال واقع در حوزه آبگیر سد فینسک شهرستان مهدیشهرِ استان سمنان به علت گستردگی و وسعت، دو هیأت دیرینه شناسی یکی به سرپرستی بنده و دیگری به سرپرستی محمدرضا نعمتی به محوطه اعزام شد.
او با بیان اینکه تا کنون این هیأت دیرینه شناسی موفق به باز کردن پنج گور شده است، اضافه کرد: تا به امروز سه ترانشه به ابعاد ۱۰ در ۱۰ و به مساحت ۳۰۰ متر مربع از این گورستان مورد کاوش قرار گرفته و بخشی از جستجوهای فصل دوم هم پاکسازی شده است.
این باستان شناس، گورهای موجود در این گورستان را از نوع چاله ای دست کند، بدون ساختار گور شناخته که تنها دو سنگ از بالا و پایین بعنوان نشان گور روی آن قرار داده شده است. به قول او، تدفین ها در این گورستان از نوع طاق باز با جهت شرقی غربی است.

وی اظهار نمود: در گورهای کاوش قرار شده، گورنهاده ها یا همان هدایا که با فرد متوفی دفن می شوند، مقدار قابل توجهی بوده است و اغلب اشیای فاخر هستند. بعنوان نمونه در گوری متعلق به یک بانو در کنار اشیای فاخری نظیر النگو، دستنبد، پابند، انواع سفالینه ها در اشکال مختلف، یک انگشتر مفرغی با نقش شیر بالدار کشف شد که در نوع خود بی نظیراست.
او نمونه منحصر به فرد کشف شده دیگر در این گورستان را یک ریتون (تکوک) از جنس سفال با نقش بز کوهی با شاخ های کنگره داراعلام کرد و اضافه کرد: این تکوک متعلق به دوره اشکانی و در ارتباط با ۲۲۰۰ سال پیش است.
این دیرینه شناس اظهار داشت: از یافته های دیگر این گورستان میتوان به ظروف سفالی زیبا نظیر پایه شیپوری، کف تخم مرغی، بشقاب های تخت، اشیای تزئینی مفرغی و آهنی و انواع مهره های تزئینی از جنس سنگ و احجار کریمه اشاره نمود.

وی با بیان اینکه برای تاریخ گذاری محوطه به فرصت بیشتری نیاز است، اضافه کرد: اشیای کشف شده در گورستان مرسین، بیشتر به دوره اشکانی مربوط است و دوره بعد از هخامنشی تا اشکانی را در بر می گیرند.
حسن پور ضمن اشاره به اینکه در فصل های قبلی کاوش در این گورستان وسیع ۳۰ گور مورد کاوش قرار گرفته است، اظهار داشت: در فصل سوم تا کنون که به نیمه کاوش رسیده ایم ۴۰ شی باستانی از ۵ گور مورد شناسایی به دست آمده است.
این دیرینه شناس با بیان اینکه «کومِش»، «قومِش» یا «قومِس»، یکی از ایالت های کهن ایران که امروزه استان سمنان محدودهٔ آن سرزمین باستانی را در برگرفته، زمانی پایتخت اشکانیان بوده است، خاطرنشان کرد: گورستان مرسین از نظر نزدیکی به حوزه تمدنی قومِش دارای اهمیت است.

منبع: