وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه های جداگانه به استاندار خراسان رضوی، مراتب ثبت ملی ۱۴ درخت کهنسال و یک پدیده زمین شناختی در لیست میراث طبیعی کشور را ابلاغ نمود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان درنامه ای به محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی نوشت: در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب دیماه ۱۳۸۲ و آئین نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۲۵ه، هیئت محترم وزیران با مبحث ثبت میراث طبیعی پرارزش کشور در لیست میراث طبیعی ملی درخت چنار کهنسال مسجد خورک کاخک واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، ورودی شهرکاخک، جنب مسجد خورک کاخک بعد از تشریفات قانونی لازم به شماره ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ در لیست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، ابلاغ می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: اثر مذکور (درخت چنار کهنسال مسجد خورک کاخک) با رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این وزارت است و تدوین ظوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع می باشد.»
مونسان همینطور در دیگر نامه های مشابه و جداگانه ثبت ملی ۱۴ اثرطبیعی ملی با عناوین و نشانی و مشخصات ثبت ملی زیر را به استاندار خراسان رضوی ابلاغ کرد:
درخت چنار کهنسال میدان کاخک واقع در شهرستان گناباد، شهر کاخک به شماره ۸۱۴ مورخ ۹۹/۱۲/۳
درخت سرونوش کهنسال صیف اله سنو واقع در شهرستان گناباد، بخش کاخک، دهستان زیباد، روستای سنو به شماره ۸۱۵ مورخ ۹۹/۱۲/۳
درخت ارس کهنسال آرچای بی بی به شماره ۸۱۶ مورخ ۹۹/۱۲/۳
درخت چنار کهنسال اردوغش واقع در شهرستان نیشابور، بخش زبرخان، دهستان اردوغش، روستای اردوغش، به شماره ۸۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۳
درخت چنار کهنسال روستای چناران واقع در شهرستان نیشابور، بخش زبرخان، دهستان زبرخان، روستای چناران، به شماره ۸۱۸ مورخ ۹۹/۱۲/۳
درخت چنار کهنسال روستای برج واقع در شهرستان نیشابور، بخش زبرخان، دهستان اردوغش، روستای برج، به شماره ۸۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۳
درخت ارس کهنسال بزنگان واقع در شهرستان سرخس، بخش مرزداران، دهستان گل بی بی، روستای بزنگان، به شماره ۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
درخت توت کهنسال جوی پیرعلی قنات قصبه واقع در شهرستان گناباد، بخش مرکزی، شهرگناباد، به شماره ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
درخت توت کهنسال خواجه اختیار گناباد واقع در شهرستان گناباد، بخش مرکزی، جنوب شهر گناباد، به شماره ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
پدیده زمین شناختی کمر مقبولا (تافونی) واقع در شهرستان بینالود، بخش طرقبه، دهستان طرقبه، ۷۵۰ متری شمال غربی روستای کلاته قد قدر، به شماره ۸۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
درخت توت کهنسال مسجد سادات گناباد واقع در شهرستان گناباد، بخش مرکزی، جنوب شهر گناباد، به شماره ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
درخت چنار کهنسال روچی واقع در شهرستان گناباد، بخش کاخک، دهستان زیبد، روستای روچی، به شماره ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
درخت چنار کهنسال قنات فودنجان واقع در شهرستان گناباد، بخش کاخک، دهستان زیبد، روستای فودنجان به شماره ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵
درخت چنار کهنسال کنار فنجان کاخک واقع در شهرستان گناباد، بخش مرکزی، ورودی شهر کاخک، جنب مسجد خورک کاخک، به شماره ۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵

به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا، طبق آئین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی- تاریخی، پدیده ها و نمونه های پرارزش گیاهی، جانوری و زیستگاه ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و… ) در لیست ملی را در بر می گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی بعنوان دبیر شورا هستند که جلسات آنبه صورت دوره ای و بر مبنای پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و برخی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های در رابطه با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می شود.
منبع: