اصفهان تصاویری در فضای مجازی انتشار یافته که به وضوح نشان داده است در مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان، از هیلتی استفاده شده و ناظر مرمت گنبد مسجد جامع عباسی دراین باره توضیحاتی را بیان می کند.
منصور عسکری خوراسگانی، به ایسنا می گوید: در بحث مرمت گنبد از هیلتی استفاده نمی گردد، مگر برای زمانی که بحث لایه برداری از گچ ضخیم زیر کار مطرح باشد و در این مورد نیز، مرمتگر اجازه دارد به صورت محدود از هیلتی سبک دریلی استفاده نماید.
او ادامه می دهد: هیلتی دریلی ارتعاش چندانی ندارد و ازاین جهت جای هیچ گونه نگرانی نیست.
ناظر مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان خاطرنشان می کند: برداشت نخاله های زیر گنبد با قلم و تیشه هم به آجرها صدمه خواهد زد، بنابراین در بعضی قسمت ها از هیلتی استفاده می شود اما در کل، لایه بندها را به صورت دستی جدا می کنند.
عسکری خوراسگانی در واکنش به نقدهایی که درباره مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان مطرح می شود، توضیح می دهد: اگر همه چیز طبق روال پیش برود مرمت گنبد مسجد جامع عباسی سال جاری تمام می شود و داربست های آن بالاخره برچیده خواهد شد. آن زمان میتوان درباره مرمت این گنبد مفصل صحبت کرد و صد البته باید بستری که کار در آن تعریف شده را هم در نظر گرفت.
او می افزاید: بسیاری از نقدها به صورت نظریه مطرح می شود درحالی که در حوزه عمل باید آن نظر را مورد بررسی قرار داد.
ناظر مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان تصریح می کند: کاشی های گنبد مسجد جامع عباسی در ارتباط با ۱۰ تا ۱۵ سال قبل است و به علت پریدگی لعاب ها لازم بود که باردیگر برچیده و از نوساخته شود. درواقع این بهترین تصمیمی بوده که در آن زمان می توانستند بگیرند و باید توجه داشته باشیم که هیچ کاری بدون عیب و ایراد نیست.

منبع:

دسته‌ها: توریسم