به گزارش عصر توریسم ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار داشت: بیش از 50 قلعه تاریخی در استان وجود دارد و پیشنهاد راه اندازی پایگاه قلاع تاریخی در استان ارائه شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا دوست محمدی روز سه شنبه در نشست شورای معاونان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بیان کرد: راه اندازی این پایگاه با همکاری معاونت میراث فرهنگی اداره کل و خانه تسنیم دامغان درحال پیگیری است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اضافه کرد: باتوجه به رایزنی های انجام شده با دفتر امور پایگاه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مقرر شده مطالعاتی درباب قلعه های تاریخی استان سمنان انجام و گزارش ایجاد پایگاه قلعه های تاریخی به وزارتخانه ارسال شود.
وی افزود: باتوجه به غنای قلعه های تاریخی استان سمنان در محدوده شهرستان دامغان، پیشنهاد اداره کل در خصوص راه اندازی پایگاه در محدوده این شهرستان است.
دوست محمدی راه اندازی این پایگاه را در حفظ و حراست و انجام مطالعات در مورد قلعه های استان موثر دانست.
وی همین طور بر استفاده از ظرفیت انجمن های مردم نهاد سراسر استان برای رشد و توسعه گردشگری، ترویج صنایع دستی و جلب مشارکت مردمی در مرمت آثار تاریخی تاکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با تاکید بر این که مردم باید در مدیریت شهری سهیم شوند، اظهار داشت: ایجاد پاتوق های صنایع دستی و شب بازارهای صنایع دستی نقش مهمی در جذب توریست دارد.
دوست محمدی حفظ حرایم منظری آثار تاریخی را خواهان شد و اظهار داشت: تعامل با شهرداری ها، دهیاری ها و دستگاه های اجرائی مرتبط نقش مهمی در حفظ و معرفی جاذبه ها و آثار تاریخی دارد.
بیش از ۵۰ قلعه تاریخی و باستانی در استان سمنان وجود دارد که از مهم ترین این قلعه ها می توان به «گرد کوه» و «منصور کوه» در شهرستان دامغان، قلعه «جهان سوز میرزا» در شهرستان شاهرود، مجموعه قلعه های«سارو»، «کوشمغان» و «پاچنار» در شهرستان سمنان، «شیر قلعه» در شهرستان مهدی شهر، قلعه «استوناوند» در شهرستان گرمسار، قلعه «پاده» در شهرستان آرادان و قلعه «جهان آباد» در سرخه اشاره نمود.
قلعه های گردکوه، منصور کوه و سارو با قدمت پارتی جزو بناهای مهم مورد بهره برداری در دوره اسماعیلیه است.
منبع: