عصر توریسم: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:  مأموریت های وزارتخانه ما، تلفیقی از سنت و مدرنیته است.
سیدعزت الله ضرغامی روز چهارشنبه در پیام خود در مورد ماهیت ماموریت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که تلفیقی از سنت و مدرنیته است، نوشت: ‏پیشرانه های توسعه از یک سو و پای بندی به ارزش های ملی، فرهنگی و دینی از طرف دیگر.
‏فرآیندهای نوین استارتاپی از یک طرف و روش های سنتی دوست داشتنی در طرف دیگر. ‏شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن این دو مقوله ام !

ضرغامی سوم شهریور ماه ۱۴۰۰، با کسب رای اعتماد ۲۶۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت سیزدهم معرفی گردید.
منبع: