قزوین مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین از اقدام برای تملک نوار مجاور دروازه درب کوشک و خیابان نادری با اولویت پلاک در حال ساخت این محدوده اطلاع داد.
علیرضا خزائلی یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با بیان این خبر اظهار داشت: طی هفته های گذشته اجرای عملیات ساخت وساز پلاکی در محدوده دروازه تاریخی و ثبت ملی شده ی درب کوشک واقع در ابتدای خیابان نادری و بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین اعتراض برخی دوستداران میراث فرهنگی در مورد راه اندازی ساختمانی بدون ضابطه و مجوز و نگرانی برای مخدوش شدن حریم منظری این اثر تاریخی را درپی داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است مالک پلاک مذکور در دهه هشتاد با استعلام از اداره کل و مشروط بر رعایت و ضوابط ساخت وساز در حرایم، مجوز ساخت را دریافت و طی این سال ها هم آنرا تمدید کرده و در نهایت بدون منع قانونی مبادرت به ساخت کرده است.
وی افزود: با عنایت به اهمیت تاریخی این محدوده و حفاظت از حریم منظری اثر تاریخی به ثبت رسیده در لیست آثار ملی، طی برگزاری جلسات مختلف با مالک، معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان مقرر شد تا از محل اعتبارات ملی و بازآفرینی استان نسبت به تملک کل نوار مجاور درواز درب کوشک و خیابان نادری با اولویت پلاک در حال ساخت اقدام لازم صورت گیرد و نماینده ویژه ای هم از اداره کل برای پیگیری و تسریع در روند انجام آن به اداره کل راه و شهرسازی استان معرفی شده است که امیدواریم بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن آنرا به نتیجه برسانیم.

منبع: