به گزارش عصر توریسم خوزستان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شوشتر از شروع مرمت بنای تاریخی زاهدی در این شهرستان اطلاع داد.

علی محمد چهارمحالی با بیان اینکه در ادامه مرمت دیگر خانه های تاریخی شهرستان شوشتر، مرمت و ساماندهی خانه «زاهدی» در دستور کار قرار گرفت و شروع به کار کرد، اضافه کرد: این بنا که در ارتباط با دوره قاجاریه است، در محله تاریخی کوره شهرستان شوشتر در همجواری با چندین خانه قدیمی دیگر قرار دارد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، به نقل از اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، وی در توصیف این بنای تاریخی اظهار داشت: خانه زاهدی دارای یک تارمه بزرگ با ستون های سنگی و سقف تیرپوش در ضلع جنوبی خانه و چندین اتاق با فرم های مختلف است؛ ضمن اینکه بنا به مانند خیلی از خانه های شوشتر، در چهار طبقه شامل همکف، طبقه اول و هم دو طبقه در زیر زمین، شامل شبستان و شوادان ساخته شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شوشتر در مورد نحوه چگونگی اجرای کار و تأمین اعتبار مورد نظر هم اظهار داشت: برنامه ها و دستور کار این خانه شامل برچیدن الحاقات ناموزون در بخش شرقی خانه، مرمت و ساماندهی آن و همینطور مرمت بخشی از تزیینات است که اعتبار این طرح از محل اعتبارات ملی مشارکت در مرمت است.