به گزارش عصر توریسم معاون رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مثلث طلایی اصفهان، شیراز و یزد در محورهای گردشگری کشور در گذشته تعریف شده بود اظهار داشت:  امسال کرمان را در سند آمایش ملی سرزمین به آن اضافه کردیم.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا، سعید وکیلی روز دوشنبه در اولین نشست هماهنگی منطقه ۸ آمایش کشور (استان های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) در شهر کرمان اضافه کرد: سند آمایش سرزمینی استان کرمان نیز باید همگام با این سیاست گردشگری ملی تطبیق یابد.
وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری و معدنی استان کرمان اظهارداشت: یکی از با اهمیت ترین مناطق کشور به لحاظ آمایشی منطقه کرمان است که با نگاه توسعه ای به آن توجه شده است.
وکیلی اشاره کرد: همین طور مکران بعنوان اولین سند به تصویب ۲ شورای عالی کشور رسیده و اتکا به موضوع معدن در منطقه ۸ سرآمد کشور است برای اینکه برنامه های غنی برای توسعه با اتکا بر معدن را در آن داریم.
معاون رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: امسال به لحاظ آمایش سرزمین سالی خاص شمرده می شود برای اینکه کشور برای نخستین سال از سند ملی و آمایش سرزمینی برخوردار است؛ در آستانه تهیه برنامه هفتم توسعه، جابه جایی دولت و استقرار دولت جدید هستیم و همین طور برای بودجه ۱۴۰۱ باید خودرا مجهز نماییم پس اسناد آمایش سرزمین باید جای خودرا در کشور و استانها پیدا کند.
وی بیان داشت: رییس جمهوری بتازگی بحث آمایش سرزمینی را مطرح کرده و دولت سیزدهم بر پیاده سازی آن تاکید دارد، برای نخستین بار در ستاد بودجه سنواتی کشور کمیته الزامات آمایش سرزمینی شکل گرفته و این سند در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد توجه قرار دارد که اتفاقی مبارک است.
این مسئول افزود: درحال تدوین بسته های سیاستی آمایش سرزمینی هستیم که پیشانی مولدسازی و پاسخگویی مسایل روز کشور است که این امر در توسعه کشور ادامه خواهد داشت.
وکیلی با اعلان اینکه از استانها انتظار داریم گروه آمایش سرزمینی خودرا تقویت نمایند که در برنامه های استانی و ملی پاسخگو باشد اظهار داشت: تصمیم های توسعه ای کشور و استان را بایستی با مبنا قرار دادن اسناد آمایش مناطق پیش ببریم.
وی با اشاره به مطالعات برنامه آمایش استانها اشاره کرد: در اسفند سال ۹۹ موفق شدیم که اسناد ملی و استانی را به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برسانیم.
وکیلی با اشاره به این که امسال سه دغدغه اساسی در کشور داریم اظهار داشت: اولین دغدغه پیاده سازی اسناد آمایش سرزمینی است برای اینکه این اسناد باید خودرا در تصمیم های توسعه ای استانی و ملی نشان دهد و اکنون در حال طراحی مدلی برای آن هستیم.
معاون رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: پیاده سازی اسناد آمایش سرزمینی را در استانها شروع کنید برای اینکه اسناد فعلی تثبیت شده و در اجرای آن نباید تعللی باشد.
وی افزود: اسناد آمایش در استانها سرمایه گذاری ها را به سمت قلمروهای جمعیت، گردشگری، صنعت و معدن و سایر موارد مهم هدایت می کند که جای قدردانی دارد.
معاون رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: دومین هدفگذاری این است که اسناد آمایش استانی باید بازبینی و مطابق با اسناد ملی باشد و بطور قطع تغییرات کلانی بعد از تطبیق نخواهیم داشت که انتظار داریم تا آخر سال جاری صورت گیرد و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برسد.
وکیلی اضافه کرد: دغدغه دیگر این است که بعد از تطبیق اسناد استانها و ملی باید این اسناد را هماهنگ نماییم که تعارضی در این میان وجود نداشته باشد پس در منطقه ۸ کشور علاوه بر هماهنگی، نیم نگاهی به اسناد استانهای مجاور داشته باشید.
وی تصریح کرد: همین طور تطبیق اسناد استانی با سند ملی بصورت جداگانه انجام می شود و در این خصوص محوریت با دبیرخانه مناطق است و بعد از آن هماهنگی با سند ملی صورت می گیرد.
۲۰۰ سیاست سند آمایش ملی مورد توجه استانها باشد
معاون رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: ۹۷ سیاست در سند ملی آمایش سرزمینی وجود دارد که در آن نام استانها برده شده است.
وی افزود: ۱۰۳ سیاست از مجموع ۲۵۰ سیاست ملی آمایش سرزمینی به مناطقی اشاره کرده که در تطبیق اسناد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این مسئول اشاره کرد: در مجموع ۲۰۰ سیاست سند آمایش سرزمینی کشور باید مورد توجه استانها قرار گیرد و نقش خودرا در آن ببینید و ۵۰ سیاست به حوزه ملی مربوط است که دراین زمینه می توان به نرخ رشد جمعیت و باروری اشاره نمود.
وکیلی اضافه کرد: در تطبیق اسناد استانی باید موضوع تعارض مورد توجه قرار گیرد و این که در نقاطی که سند ملی در مورد سیاست و متنی در سند استانی سکوت کرده، باید آنرا در استانها اجرا کرد.
وی اظهار داشت: چشم انداز اهداف بنیادین سیاست ها و راهبردهای متناظر را در سند ملی جست و جو کنید و آنرا تطابق دهید.
این مسئول اظهار داشت: فعلا تهیه سند منطقه ای در دستور کار ما نیست و از اواخر آذرماه امسال به آن ورود می کنیم؛ حالا تطبیق و هماهنگی اسناد دغدغه و مورد توجه استانها باشد.
وکیلی اضافه کرد: ایرادها و نقطه نظرات سند ملی آمایش سرزمینی حالا درحال جمع آوری از استانها، دستگاه های اجرائی و صاحب نظران است.
وی افزود: همین طور یکهزار و ۹۹۷ برنامه اجرائی سند آمایش سرزمینی در قالب ۶۰ برنامه اجرائی استانداردسازی شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا، جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: برای اولین بار بعد از ۷۰ سال توانستیم سندی مصوب داشته باشیم که جای قدردانی دارد.

منبع: