عصر توریسم: لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از تخصیص 400 میلیاردریال تسهیلات بانکی به این اداره کل آگاهی داد.
سید امین قاسمی امروز ۱۲ مهرماه، اظهار نمود: ۴۰۰ میلیاردریال تسهیلات بانکی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اختصاص پیدا کرد.
وی اشاره کرد: برمبنای سهم ابلاغی از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور مبلغ ۲۷۳ میلیاردریال بمنظور ایجاد تأسیسات گردشگری و ۱۲۸ میلیاردریال از محل مذکور به بخش صنایع دستی استان لرستان تخصیص یافت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اشاره کرد: امیدواریم این بودجه و تسهیلات راه گشای موانع فعالیت هنرمندان صنایع دستی، عوامل گردشگری و توسعه اشتغال زایی در سایر فعالین این حوزه باشد.

منبع: