عصر توریسم: معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: توسعه بی ملاحظه کمی اقامتگاه های بوم گردی، آفتی جدی در حوزه گردشگری کشور به شمار می آید.
به گزارش عصر یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علی اصغر شالبافیان در نشست با اعضای هیات مدیره جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور و جوامع بوم گردی استانی بعد از دریافت گزارش و بررسی مشکلات اعضای حاضر اظهار داشت: اقامتگاه های بوم گردی بعنوان یکی از مهم ترین تاسیسات گردشگری کشور با دارا بودن استعداد ذاتی در جهت معرفی و انعکاس فرهنگ، هنر، تاریخ و اصالت فرهنگی به گردشگران از جایگاه مهمی میان مراکز اقامتی کشور برخوردار است؛ بنابراین توسعه صرفا کمی و بی ملاحظه، آفتی جدی در این عرصه به شمار می آید و نیاز است رویکرد کنونی به سمت حفظ و ارتقای جایگاه کیفی تغییر یابد.
وی با اشاره به اینکه تلاش در جهت رفع و یا کاهش صدمه های بحران کووید – ۱۹ به اقتصاد اقامتگاه های بوم گردی کشور از دغدغه های روزانه ایشان به شمار می آید؛ اضافه کرد: یکی از اصلی ترین اولویت ها که همزمان با تقویت ابعاد کیفی این نوع از تاسیسات گردشگری بدان پرداخته خواهد شد؛ مبحث امهال پرداخت تسهیلات کرونا و جلب حمایت های مالی و پشتیبانی مورد نیاز در این حوزه می باشد.
وی در ادامه پرداختن به مبحث آموزش و بروزرسانی دانش تخصصی اعضا و جامعه محلی، پایداری و ظرفیت قابل تحمل روستاها، جلب مشارکت های فرابخشی همانند شهرداری ها، ارزیابی و نظارت خدمات، توسعه و تنوع محصولات و رونق همزمان گردشگری روستایی بعنوان دیگر اولویت های کاری مورد توجه در این عرصه نام برد.
تفاوت های ساختاری بوم گردی ها نسبت به سایر تاسیسات گردشگری لحاظ شود
همینطور در این جلسه اکبر رضوانیان، نایب رئیس جامعه بوم گردی کشور به نمایندگی از اعضای حاضر بعد از جمع بندی دغدغه ها و چالش های پیش روی فعالین این حوزه اظهار داشت: بوم گردی دارای ماهیتی از نوع آسایش و اصالت خانه است و اقامتگاه صرف به شمار نمی آید.
وی ادامه داد: واحدهای بوم گردی هر سه مأموریت و ماهیت عناوین تخصصی وزارت یعنی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با خود به همراه دارند؛ بگونه ای که بوم گردی با احیای بناهای تاریخی قدیمی و هم تکیه بر فرهنگ و اصالت منطقه و هم تولید یا فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی مناطق بومی کشور فرصت جذب گردشگران و تجربیات جدید را بوجود می آورد.
وی خاطرنشان کرد: خواسته ما قرار گرفتن اقامتگاه های بوم گردی در اولویت و رئوس نگاه تصمیم سازان این حوزه است و نیاز داریم این نگاه کیفی باشد و در آن تفاوت های ساختاری و ابعاد فرهنگی و اصالت بوم گردی ها نسبت به سایر تاسیسات گردشگری لحاظ شود.
منبع: