مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی از تشکیل «کارگروه ملی گردشگری دینی و مذهبی» در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آگاهی داد و اظهار داشت: در این کارگروه توسعه گردشگری داخلی با محوریت گردشگری دینی و جذب توریستهای خارجی برای دیدن آیین ها و مناسک دینی در ایران بررسی می شود.
محمد قاسمی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره توسعه گردشگری دینی و مذهبی در ایران گفت: بهره برداری از همه ظرفیت ها برای توسعه گردشگری دینی و مذهبی نیازمند وسعت دید، همکاری و مشارکت ملی است. هم اکنون تشکیل کارگروه ملی گردشگری دینی و مذهبی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دست اقدام است که جلسه مقدماتی آن ماه گذشته انجام شد.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی اضافه کرد: توسعه گردشگری داخلی با محوریت گردشگری مذهبی و زیارتی و همین طور جذب توریستهای خارجی برای دیدن آیین ها و مناسک دینی در ایران -علاوه بر گردشگران زیارتی ورودی از کشورهای همجوار- هدف اصلی این کارگروه ملی است. همین طور در این کارگروه الزامات و سیاست ها برای طراحی بسته های سفر توریستهای خارجی سایر ادیان که علاقمند هستند به ایران سفر کنند و اماکن مذهبی مربوط به دین خودشان را ببینند، بررسی و تدوین می شود.
وی اظهار داشت: در این کارگروه ملی سیاست های تشویقی برای ترغیب توریستهای داخلی برای توجه آنها به سفر و بازدید از آیین ها و شعائر دینی، مراسم اعتکاف، عزاداری ها و مولودی ها دینی و مذهبی، علاوه بر زیارت و بازدید اماکن مذهبی و بارگاه های مقدس، بررسی و تصویب می شود. بطور مثال در شهرهایی مانند زنجان و اردبیل عزاداری های خاص عاشورا و تاسوعا برگزار می گردد که توریستهای داخلی از نقاط مختلف کشور می توانند برای بازدید از این آیین ها سفر کنند.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: مراکز و دستگاه های متولی امور مذهبی و دینی کشور در این کارگروه نقش به سزایی خواهند داشت. از صاحب نظران حوزه های علمیه و اندیشمندان دانشگاهی و همین طور سایر ذی نفعان و فعالان صنعت گردشگری از تورگردانان تا راهنمایان برای همکاری در این کارگروه دعوت خواهد شد تا بتوانیم در کنار یکدیگر توریستهای داخلی و خارجی را از بازدید صرف اماکن و زیارتگاه ها، به سمت بازدید سایر آیین ها و مناسک دینی سوق دهیم.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی اظهار داشت: متولی اصلی این کارگروه ملی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و سایر دستگاه و نهادهای مرتبط در این شورا عضویت خواهند داشت که به زودی با تعیین نهایی، احکام عضویت دائمی صادر و بلافاصله جلسات اصلی آن تشکیل خواهد شد.